‘Energiebespáring is waar het om draait’

In de praktijk bedoelen we met klimaatneutraal dat je in de eerste plaats zo min mogelijk energie gebruikt, en dat je wat je daarna nog nodig hebt, hetzij zelf groen opwekt -bijvoorbeeld met zonnepanelen-, óf duurzaam inkoopt. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn.

Diederik Samsom is voorzitter van de klimaattafel 'Gebouwde omgeving', waaraan ook de PO-Raad en VO-raad deelnemen. Daar proberen zij concrete afspraken te maken over de bijdrage van de onderwijssector. ,,Het is een misverstand dat zelf energie opwekken per se noodzakelijk is. Energiebespáring is waar het om draait. Een basisschool gebruikt ongeveer evenveel energie als twintig huishoudens. Een gemiddelde middelbare school zo’n beetje het dubbele. Naarmate schoolgebouwen meer multifunctioneel en 24/7 gebruikt worden, neemt het belang van slim energiegebruik natuurlijk steeds verder toe.’’

Volgens Samson is label C vaak een stap voorwaarts ten opzichte van de huidige situatie, waarin vaak wel negentig procent van het energieverbruik opgaat aan verwarming. ,,Maar om bijvoorbeeld je CV-ketel te vervangen door een warmte-koude opslag-installatie, moet je gebouw al beter dan label C geïsoleerd zijn. Anders krijg je het in de winter niet goed warm. Natuurlijk kun je je school in stapjes daarnaartoe verbouwen, maar vaak geldt: als je toch aan het verbouwen gaat, spring dan in een keer naar label A of beter. Dat is uiteindelijk voordeliger.’’

Goede isolatie is meer dan een laagje glaswol, aldus Samson. ,,Isolatie moet altijd gepaard gaan met goede ventilatie. En dit is geen goedkope, eenvoudige ingreep. Ik vind dan ook dat scholen dit moeten uitbesteden aan een organisatie die hierin gespecialiseerd is. Een organisatie met technische kennis én die ook belang heeft bij een lage energierekening. Zeker zo’n WKO-installatie is veel te complex om als school zelf optimaal in te stellen.’’

Gemeenten en schoolbesturen staan vaak tegenover elkaar als het gaat om renovatie: wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Er wordt op dit moment hard gewerkt om deze onduidelijkheid in het stelsel op te lossen, maar hierdoor is wel een enorme achterstand opgebouwd. Samson: ,,Daarnaast heeft zeker het primair onderwijs, en in toenemende mate ook het voortgezet onderwijs, te maken met leerlingendaling, waardoor gebouwen voor een deel leeg staan. Ondertussen staat de kachel in die lokalen soms gewoon de hele dag te branden en de lichten aan.’’

Een ander probleem is dat binnen schoolbesturen niet altijd iemand de verantwoordelijkheid heeft om de rekeningen en het energieverbruik goed te controleren. ,,Scholen die wél goed zicht op hebben op hun verbruik, kunnen ook passende maatregelen nemen: een andere installatie of misschien extra aandacht voor het gedrag van de gebruikers.’’ En wat tot slot een rol speelt is de algehele krappe bekostiging van het onderwijs, die het lastig maakt om te investeren.

De oplossing? Samson: ,,Maak een lange termijnplan en vertaal dat naar een investeringsplan voor de komende jaren. Zo breng je alle budgetten die normaal per jaar en per gebouw versnipperd worden, bij elkaar en kun je een systematische aanpak financieren. Daarvoor is er nog wel een verandering in financiering nodig tussen OCW, gemeenten en schoolbesturen. En precies daarover gaan de gesprekken in het kader van het Klimaatakkoord.”

Isolatie
28-05-2018 08:05

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...