‘Er zijn nog steeds een hoop meters te maken’

Voor het Deltaplan Duurzame Renovatie is een berekening gemaakt om tot een norm te komen voor een Paris Proof kantoor. Dit is een getal voor het energiegebruik van utiliteitsgebouwen, te beginnen met kantoren, waarmee voldaan wordt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een Paris Proof kantoor gebruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter kantooroppervlakte. En die berekening zegt meer dan een energielabel.  

Jaap van Rhijn is voorzitter van de werkgroep Kantoren, onderdeel van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Volgens hem spreekt de 50 kWh per vierkante meter inmiddels tot de verbeelding. „Dat is ook het mooie eraan, het is een eenvoudige methode die blijft hangen. Het maakt de realisatie van een Paris Proof gebouwde omgeving en de opgave van het klimaatakkoord echter niet minder ingewikkeld, want daar zijn nog steeds een hoop meters te maken.’’ Er zijn maatregelen die het doel – het terugdringen van de C02-uitstoot – enorm bevorderen: „Het transparant maken van het energiegebruik is een belangrijke eerste stap. Het gaat echt om het daadwerkelijke verbruik op de meter.’’ De oude vertrouwde energielabels leiden hem daarbij af, omdat ze niets zeggen over het feitelijke gebruik van een kantoor en stimuleren ook niet tot verdere verduurzaming. Een veel gestelde vraag in de markt is wat moet ik doen om label C te halen in 2023, terwijl de vraag zou moeten zijn: ‘Hoe wordt ik Paris proof?’.’’ Daarnaast pleit de werkgroepvoorzitter voor het opheffen van de ‘split incentive’. Dit wordt gezien als een stevige systeemblokkade, die er voor zorgt dat er niet snel genoeg wordt geïnvesteerd door gebouw eigenaren in verduurzaming. „We hebben nog zo’n dertig jaar om Paris Proof te worden en de kantoren kunnen dit in twee grote stappen van vijftien jaar doen. Als we de terugverdientermijn in de Energie Efficiency Richtlijn (EED) van vijf naar vijftien brengen is dit ook wettelijk geborgd. Een kwestie van een ‘1’ toevoegen. Meer niet. Dan zijn ze als het goed is net voor de deadline Paris Proof.’’ Bovendien wordt er volgens Van Rhijn nog te veel gedacht dat verduurzaming kan op basis van positieve business cases. „Dit is gedeeltelijk waar. De werkelijkheid is dat er ook substantieel in duurzaamheid moet worden geïnvesteerd om waardedaling van het gebouw te voorkomen.’’ Om de verduurzaming voor kantooreigenaren concreet te maken, wordt er hard gewerkt aan een stappenplan. „We kijken nu of de ontwikkelmethode van werkgroepen Zorg en Onderwijs kan worden toegepast op die van Kantoren. We leren echt van elkaar binnen de DGBC.’’

actueel
26-06-2018 16:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...