Europese studie over valse alarmmeldingen

Bezuinigingen en het veronderstelde hoge aantal valse alarmmeldingen hebben er in sommige Europese landen toe geleid dat de standaardreactie van brandweerkorpsen is aangepast. In sommige landen is bijvoorbeeld verificatie vereist voordat de brandweer uitrukt. Op deze manier moeten onnodige kosten worden voorkomen. Dit blijkt uit een Europese studie naar valse alarmmeldingen. 

De verhoogde risico’s voor de veiligheid en de extra kosten voor de maatschappij worden daarbij echter vaak niet meegerekend. De studie van Euralarm, de Europese vereniging voor de elektronische brandveiligheids- en beveiligingsindustrie, is bedoeld om de werkelijke kosten van valse alarmmeldingen per land inzichtelijk te maken. Door de wetenschappelijke benadering biedt de studie opheldering over het fenomeen valse alarmmeldingen. Het omvat een procesbeschrijving om interventie door de brandweerdienst te initiëren, formules om ratio’s voor valse alarmmeldingen te berekenen en een methode voor algemene analyse. Hiermee kan een nauwkeurig beeld worden geschetst van de situatie met betrekking tot valse alarmmeldingen in de geselecteerde Europese landen Duitsland, Verenigd Koninkrijk/Engeland, Zwitserland, Zweden en Oostenrijk/Vorarlberg. De studie omvat ook aanbevelingen en strategieën om valse alarmmeldingen te verminderen. Deze zijn gebaseerd op zorgvuldig bestudeerde statistieken van branden en – in het bijzonder – het aantal brandmeldingen als gevolg van detectie door brandmeldsystemen van werkelijke branden, vergeleken met het aantal valse alarmmeldingen. De Euralarm werkgroep stelt dat het onderwerp valse alarmmeldingen in toenemende mate  geïntegreerd moet worden in brandbeveiligings- en brandmeldstrategieën. Het afwikkelen van valse alarmmeldingen moet een actief onderdeel worden van het plaatselijke management. De studie van Euralarm geeft aanbevelingen om dit te bereiken.

actueel
26-06-2018 16:06

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...