Extra toezicht leidt tot vermindering energieverbruik

Extra toezicht op energiebesparing bij bedrijven leidt tot een vermindering van het energieverbruik. Dat meldt Omgevingsdienst NL na bijna vierduizend extra inspecties van kantoren, scholen, zwembaden, sauna’s en sportaccommodaties.

De inspecties zijn uitgevoerd van maart 2017 tot april 2018 door alle 29 omgevingsdiensten in Nederland. Daarbij besteedden de toezichthouders vooral aandacht aan  kantoren, scholen, sauna’s, zwembaden en sportfaciliteiten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde daarvoor drie miljoen euro beschikbaar. Omgevingsdienst NL, vereniging van de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten in Nederland, coördineerde de werkzaamheden. Het extra toezicht op naleving van de regels moet binnen enkele jaren een forse vermindering van energieverbruik opleveren, meldt Omgevingsdienst NL. Binnenkort gaat daarvoor de Informatieplicht van start. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vraagt dan van bedrijven om zelf te melden wat ze aan energiebesparingsmaatregelen nemen. Omgevingsdiensten en gemeenten moeten dat controleren.
Een van de belangrijkste conclusies uit het jaar extra toezicht is dat de verschillende branches weinig kennis hebben van de regelgeving. Dit geldt vooral voor de kantoorbranche, scholen en zwembaden. Dit komt ook doordat voorheen nauwelijks controles op energie plaatsvonden bij deze instellingen. Intussen zijn er afspraken gemaakt en enkele projecten opgestart om dit te verbeteren.
Het bezoeken van alle bedrijven die verplicht zijn om energie te besparen is intensief en kostbaar. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een andere lijn gekozen: de informatieplicht. Dit houdt in dat het gemakkelijker wordt om toe te zien op de verplichtingen bij bedrijven. 

actueel
26-09-2018 13:09

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...