Faciliteiten duurzamer en ecologische voetafdruk kleiner

Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met schaarste van allerlei hulpbronnen. Daarom hebben openbare instellingen en overheden regels ingevoerd die koolstofemissies moeten beperken en bedrijven moeten stimuleren efficiënter te gaan werken. Duurzaamheid schept kansen voor bedrijven en dienstverleners in Facility Management om de merkreputatie te verbeteren en het algemene concurrentievermogen van de onderneming te vergroten.

Doorgaans zijn de bedrijven en dienstverleners die in duurzame technologieën investeren in het voordeel. Deze bedrijven bieden hun klanten de mogelijkheid om hun invloed op het milieu te beperken, minder hulpbronnen te gebruiken en hun kosten te verlagen. Kostenverlaging en grotere efficiency zijn echter niet de enige voordelen van verkleining van de ecologische voetafdruk, zo is te lezen op de website www.servicesfutures.com. Veel bedrijven kunnen dankzij hun duurzame werkomgeving talenten aantrekken die scherper focussen op hun waarden en die een bijdrage aan een betere wereld willen leveren. Momenteel wordt het begrip duurzaamheid vooral toegepast op datgene wat zich binnen de muren van het bedrijf afspeelt. In het hogere marktsegment ligt de focus op renovatie. Groene renovaties zijn alle verbeteringen van een pand ter optimalisering van de energie- en milieuprestaties: bijvoorbeeld de vermindering van het watergebruik en de verbetering van het comfort en de kwaliteit van de ruimte in termen van daglicht, luchtkwaliteit en geluidsbeperking. Dit alles wordt gerealiseerd op een manier waar de eigenaar financieel baat bij heeft. Wat betreft het duurzaam maken van de bedrijfsvoering is het grootste probleem dat bedrijven het moeilijk vinden te onderkennen dat duurzame werkmethoden op de lange termijn voordeliger zijn. Om proactief op duurzame werkwijzen over te stappen, is het belangrijk samen te werken met een ervaren dienstverlener in Facility Management die het bedrijf kan uitleggen waarom duurzaamheid in de bedrijfsstrategie veel voordeel oplevert en hoe duurzame werkmethoden in de praktijk kunnen worden gebracht.

actueel
20-12-2017 10:12

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...