Faciliteiten duurzamer en ecologische voetafdruk kleiner

Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met schaarste van allerlei hulpbronnen. Daarom hebben openbare instellingen en overheden regels ingevoerd die koolstofemissies moeten beperken en bedrijven moeten stimuleren efficiënter te gaan werken. Duurzaamheid schept kansen voor bedrijven en dienstverleners in Facility Management om de merkreputatie te verbeteren en het algemene concurrentievermogen van de onderneming te vergroten.

Doorgaans zijn de bedrijven en dienstverleners die in duurzame technologieën investeren in het voordeel. Deze bedrijven bieden hun klanten de mogelijkheid om hun invloed op het milieu te beperken, minder hulpbronnen te gebruiken en hun kosten te verlagen. Kostenverlaging en grotere efficiency zijn echter niet de enige voordelen van verkleining van de ecologische voetafdruk, zo is te lezen op de website www.servicesfutures.com. Veel bedrijven kunnen dankzij hun duurzame werkomgeving talenten aantrekken die scherper focussen op hun waarden en die een bijdrage aan een betere wereld willen leveren. Momenteel wordt het begrip duurzaamheid vooral toegepast op datgene wat zich binnen de muren van het bedrijf afspeelt. In het hogere marktsegment ligt de focus op renovatie. Groene renovaties zijn alle verbeteringen van een pand ter optimalisering van de energie- en milieuprestaties: bijvoorbeeld de vermindering van het watergebruik en de verbetering van het comfort en de kwaliteit van de ruimte in termen van daglicht, luchtkwaliteit en geluidsbeperking. Dit alles wordt gerealiseerd op een manier waar de eigenaar financieel baat bij heeft. Wat betreft het duurzaam maken van de bedrijfsvoering is het grootste probleem dat bedrijven het moeilijk vinden te onderkennen dat duurzame werkmethoden op de lange termijn voordeliger zijn. Om proactief op duurzame werkwijzen over te stappen, is het belangrijk samen te werken met een ervaren dienstverlener in Facility Management die het bedrijf kan uitleggen waarom duurzaamheid in de bedrijfsstrategie veel voordeel oplevert en hoe duurzame werkmethoden in de praktijk kunnen worden gebracht.

20-12-2017 10:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...