Filedruk: ‘Bedrijven moeten ook steentje bijdragen’

Als overheden en bedrijven niet snel in actie komen, loopt Nederland de komende
jaren onherroepelijk vast, waarschuwt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. Er is volgens hem veel meer budget nodig en bedrijven moeten nadrukkelijker hun steentje bijdragen.

„De afgelopen tien jaar zijn er een miljoen auto’s bijgekomen in ons land, het stadsvervoer
van bijvoorbeeld Amsterdam stijgt met vijf procent per jaar en er komen steeds meer fietsen
bij. Als dit zo doorgaat, draaien we de komende jaren compleet vast. Tenzij we goede plannen
maken”, aldus Van Bruggen. Binnenkort presenteert hij mede het Deltaplan Mobiliteit.
Hij licht in het AD alvast een tipje van de sluier op. „Ik kan nog niet in details treden, het plan
presenteren we binnenkort, maar wat duidelijk is: er is meer budget nodig. Daar proberen we
vooral de politiek van te overtuigen. Een goede infrastructuur is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; provincies, gemeenten en waterschappen. Maar wij zien ook zeker kansen voor de private sector. Waarom zouden overheden en bedrijven niet
samen fondsen creëren om de mobiliteitvan mensen te verbeteren, door middel van co-financiering? Het geld klotst in Nederland momenteel over de dijken, maar het wordt niet
op de juiste manier ingezet.”

Bedrijven kunnen ook hun steentje bijdragen door mee te doen aan het project ‘Anders Reizen’. Van Bruggen: „Op dit moment zijn veertig grote firma’s aangesloten, maar eigenlijk zou iedereen mee moeten doen. Een werkgever heeft enorm veel impact op het (bewuste)
reisgedrag van z’n werknemers en kan dus helpen. Stimuleer bijvoorbeeld het gebruik van elektrische auto’s of fietsen, bied slimme alternatieven aan in het ov en bekijk goed wanneer
je mensen thuis kunnen werken.”

actueel
15-04-2019 15:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...