Fm-markt € 34 miljard waard

De Nederlandse facility management markt is goed voor een omzet van bijna €33,5 miljard. Dat komt neer op maar
liefst 4,5% van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht
van beroepsvereniging Facility Management Nederland.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor facility management. Enerzijds omdat er meer waarde wordt gehecht aan ‘gezondere’ werkplekken, anderzijds omdat hospitality – gastvrijheid en gastheerschap – een cruciale onderscheidende rol kan spelen richting klanten, of het nu gaat om consumenten of eigen medewerkers. Dit is ook terug te zien in de uitgaven binnen het landschap. In 2013 kwamen de uitgaven nog uit op in totaal €31,5 miljard, terwijl dat vandaag de dag zo’n €2 miljard hoger ligt. De circa 500 facilitair managers die aan het onderzoek van Twynstra Gudde hebben deelgenomen, werd gevraagd om de belangrijkste deelgebieden binnen facility en workplace management voor de komende jaren te identifi ceren. Als belangrijkste thema wordt door de respondenten duurzaamheid aangehaald. Dit betekent een duidelijke trendbreuk – twee jaar geleden stond duurzaamheid als thema nog op plaats zes. Vooruitkijkend zal dat ook niet snel meer gaan veranderen, meldt Consultancy.nl. Ook voor de komende vijf maanden verwachten de facility managers dat duurzaamheid op één zal blijven staan. ‘Grote ontwikkelingen, zoals Parijs, de Urgenda-zaak en het Klimaatakkoord hebben facilitair managers blijkbaar op andere gedachten gebracht. Of dit in de praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten”, aldus de onderzoekers. Klantgerichtheid staat op de tweede plek van prioriteiten. Er is onder respondenten meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. ‘Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap.’

actueel
16-04-2019 08:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...