Fm speelt steeds belangrijkere factor in verduurzaming

Nederlandse organisaties investeren de komende jaren in hospitality, slimme technologie en data-analyse voor een betere facilitaire dienstverlening en het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving. Wel zijn er nog flinke stappen te zetten. Zo blijkt uit de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2019 van schoonmaakorganisatie CSU.

Het onderzoek toont aan dat facilitaire dienstverlening – waaronder ook schoonmaak – tevens een belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming, circulariteit en het vinden en behouden van talentvolle medewerkers. In totaal deden 145 facilitair verantwoordelijken mee aan het onderzoek, waarvan maar liefst 80% aangeeft actief bezig te zijn met het vernieuwen van facilitair management, zowel op technologisch als op menselijk vlak. Iets meer dan de helft van de ondervraagden (53 procent) denkt de grootste vernieuwingen te kunnen realiseren op het gebied van hospitality. Ook zien veel ondervraagden (40 procent) kansen in het optimaliseren van de ketensamenwerking, waarbij verschillende facilitaire dienstverleners samen optrekken. Dit wordt tevens gezien als het meest ideale facilitaire model. Op het gebied van duurzaamheid wordt volop geïnvesteerd. Driekwart innoveert op dit gebied, 20 procent innoveert al rondom circulariteit. „Als CSU willen we organisaties ondersteunen bij het verder professionaliseren en optimaliseren van Facility Management. Met dit nationale benchmarkonderzoek maken we inzichtelijk hoe Nederlandse organisaties nieuwe technologieën inzetten en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan om Facility Management verder te verbeteren”, zegt Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur van CSU tegen Clean Totaal. „We zien dat gastbeleving en hospitality een steeds belangrijkere plaats innemen binnen organisaties en dat Facility Management een cruciale rol vervult bij verduurzaming, circulariteit en medewerkerstevredenheid.”

Beleving
23-01-2019 14:01

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...