Gebouw kan meerwaarde geven aan gezond werkklimaat

Voor een optimaal binnenklimaat is begrip en bereidwilligheid nodig. Dit stelt Xander van Bree, bestuurslid van de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA). ,,De vraag van de opdrachtgever wordt echter niet altijd goed verstaan door de leverancier. Beter is het als de gehele bouwkolom – installateurs, architecten, adviseurs, opdrachtgever en leveranciers – gezamenlijk aan tafel gaat zitten. Door eerder te kiezen voor een bepaald luchtbehandelingssysteem, bespaart men veel tijd en geld. Iedereen kan dan beter focussen op wat de eindgebruiker wil.’’

Van Bree stelt dat een pandeigenaar zijn gebouw meerwaarde kan geven door een gezond werkklimaat te creëren, waardoor gebruikers beter presteren en een lager ziekteverzuim hebben. Goede ventilatie is daarbij van levensbelang. Maar goede ventilatie help ook om vochtophoping en betonrot in gebouwen te voorkomen, panden worden immers steeds ‘dichter’ door muurisolatie en driedubbelglas. Goede luchtbehandelingsinstallaties kunnen daarnaast storende geluiden minimaliseren en stof elimineren. Frank Agterberg is vicevoorzitter van de Dutch Heat Pump Association (DHPA), de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. Hij vertelt over temperatuurregeling, een ander belangrijk aspect van een goed binnenklimaat. ,,Een ventilatiewarmtepomp haalt warmte uit de ventilatielucht die normaal naar buiten zou gaan. Veel meer nog dan klassieke warmteterugwinning, waardoor er veel meer warmte uitgehaald wordt dan er in is gestopt. Deze warmte wordt afgegeven aan een boiler of aan een cv.’’ De pomp combineert de voordelen van de twee verschillende soorten ventilatiesystemen: de schone lucht van mechanische afzuiging en de warmteterugwinning van balansventilatie. ,,Dit leidt uiteindelijk tot schonere binnenlucht en een lagere gasrekening’’, aldus Agterberg, die verklaart dat er allerlei formules denkbaar zijn om voor elk gebouw een transitie naar zeer energiezuinig gebruik te bewerkstelligen. Volgens Agterberg is er momenteel een subsidieregeling voor duurzame warmte opwekkers, waardoor de prijs van warmtepompen zo’n twintig tot dertig procent lager is. ,,Uiteindelijk zou je de kosten over de volledige levensduur van het apparaat moeten beoordelen en dan kan het heel goed uitpakken. Professionele gebouweigenaren kunnen daarin een goede afweging maken en dan biedt de warmtepomp een uitstekende business case ten opzichte van conventionele verwarming.’’

actueel
27-11-2017 16:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...