‘Gebruik nagroeibare grondstoffen’

Om aan de doelen van Parijs te voldoen moet er een grote inspanning verricht worden. Het kabinet wil in 2018 in de EU pleiten voor 55 procent minder uitstoot van CO2 in 2030, ten opzichte van 1990. Ook de bouwindustrie moet hieraan zijn steentje bijdragen. Daarbij wordt al snel gedacht aan energiebesparing en energiezuinige gebouwen.

Dit is zeker een belangrijk onderdeel van het beleid, maar realiseren we ons dat we ook met de toe te passen bouwmaterialen een stevige besparing van uitgestoten CO2 kunnen realiseren? Michiel Haas, emeritus hoogleraar Materials & Sustainability van TU Delft, is een warm pleitbezorger van het gebruik van ‘nagroeibare’ grondstoffen (bijvoorbeeld hout). In plaats van beton en bakstenen.

Uit levenscyclusberekeningen blijkt dat iedere kubieke meter hout die een steenachtig bouwmateriaal vervangt, gemiddeld 1,1 ton CO2 bespaart. Als je dan rekening houdt met het feit dat er in één kubieke meter hout ongeveer 0,9 ton CO2 opgeslagen is, blijkt dat we totaal twee ton CO2 besparen. Dit is een niet onaanzienlijk resultaat.

De gemiddelde uitstoot c.q. opslag gedurende het productieproces van CO2 van verschillende buitenwanden per vierkante meter, ziet er als volgt uit: massief houten wand: - 88 kg CO2; houtskeletbouw wand: - 45 kg CO2; bakstenen wand:+ 57 kg CO2; betonnen wand: + 82 kg CO2. Bij de berekeningen zijn standaardwanden met een gelijke warmte isolatie vergeleken en is rekening gehouden met de CO2 emissie tijdens het productieproces en de opslag CO2 capaciteit van het betreffende bouwmateriaal.

Het is duidelijk dat ook hout en andere biobased producten feitelijk net niet CO2-neutraal zijn, vanwege bewerking en transport. Maar ze leggen CO2 voor een langere periode vast. Hout is in feite uitgestelde emissie. En als er veel hout gebruikt gaat worden, moet er ook veel aangeplant worden. Ontbossing is immers een belangrijke medeoorzaak van onze klimaatproblemen.

Alle klimaatmodellen gaan er vanuit dat we maximaal de komende vijftig jaar, maar liever de komende dertig jaar de CO2-uitstoot aanmerkelijk moeten terugdringen naar een zero fossiele uitstoot. Dan kan er weer een evenwicht gaan ontstaan in een hopelijk slechts licht opgewarmde wereld. Het is dus van het grootste belang om een oplossing voor de CO2 te vinden voor een periode van bij voorkeur honderd jaar. En daar voldoet de gedachte om CO2 in gebouwen vast te leggen helemaal aan.

actueel
31-05-2018 13:05

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...