Geen angst voor robotisering

Artificial intelligence gerelateerde banen hebben de afgelopen jaren een vlucht genomen. Sinds 2016 is in Nederland het aantal AI-vacatures op Indeed met 207 procent gestegen. De interesse van werkzoekenden, dit wil zeggen het aantal clicks op die vacatures, is in dezelfde periode met 261 procent gestegen. Toch zijn er nog steeds meer openstaande vacatures dan werkzoekenden en ook de komende jaren neemt de vraag naar geschikte specialisten naar verwachting verder toe.  

Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux: „Artificial Intelligence en robotisering zijn relevante onderwerpen met gevolgen voor werknemers in bijna elke branche. Uit het onderzoek blijkt dat er enthousiasme is onder werkzoekenden om zich tot robots te wenden om hun carrière voort te zetten. Of het nu gaat om een loopbaanadvies of om het vinden van de juiste baan. Tegelijkertijd geeft AI-technologie recruiters de tijd en ruimte om menselijke verbindingen te leggen. Het helpt uiteindelijk de juiste functies te matchen met het juiste talent waarnaar het Nederlandse bedrijfsleven zo hard op zoek is.’’ Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat veel respondenten positief zijn gestemd over de impact die AI heeft op hun eigen baan. Zo is 54,2 procent van mening dat zijn/haar werk efficiënter kan worden uitgevoerd en 41,9 procent dat taken sneller worden volbracht door AI. Daarnaast denkt slechts 35,2 procent dat ze minder werk hebben als gevolg van automatisering van werkprocessen. Iets minder dan de helft van de respondenten (47,4 procent) geeft aan dat ze geloven dat AI in de toekomst invloed heeft op hoe ze hun werk uitvoeren. Daarbij gelooft een meerderheid van 66,4 procent dat AI de algemene arbeidsmarkt verandert en banen creëert, waarvan we nog nooit hebben gehoord. Ook geloven respondenten dat AI de werkprocessen objectiever en eerlijker maakt. Toch verwacht 47,1 procent van de respondenten wel dat een groot deel van de banen in de toekomst door robots wordt overgenomen. Een overgrote meerderheid van 92,5 procent is het er in ieder geval over eens dat technologie banen in de toekomst veranderen, maar 59,3 procent denkt dat dit alleen voor bepaalde sectoren geldt. De belangrijkste reden hiervoor is dat volgens veel respondenten (88,3 procent) menselijk handelen in veel sectoren een vereiste blijft. Dit geldt dan in het bijzonder voor banen waarin menselijke emotie, zoals zorgzaamheid en humor, een rol speelt: volgens 82,9 procent van de respondenten kunnen deze banen met geen mogelijkheid vervangen worden door robots. Van de ondervraagden denkt 46,7 procent dat in de toekomst vooral productiewerk door robots wordt gedaan, gevolgd door logistiek en de financiële sector. De IT-sector volgt, opvallend genoeg, pas op de vierde plaats.

actueel
06-07-2018 12:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...