‘Geen relatie tussen normkosten en vergoeding gemeenten’

,,Mooi dat de VNG erkent dat de norm niet meer toereikend was in de huidige markt en gemeenten oproept de bedragen te verhogen. Maar is dit wat gemeenten en schoolbesturen verder helpt?’’ Peter Jan Bakker, voorzitter van Platform Onderwijshuisvesting, reageert op het nieuws dat de VNG gemeenten adviseert de normbedragen voor onderwijshuisvesting eenmalig met veertig procent te verhogen. 

Zoals ook al enkele gemeenten en schoolbesturen in een reactie hebben aangegeven, sluit de verhoging van de normbedragen alsnog niet aan bij ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitseisen aan onderwijshuisvesting en de ontwikkeling van prijzen in huidige markt. ,,De BDB publiceerde vorige maand een nieuwsbericht: steeds meer aanbestedingen mislukken: ‘en de piek moet nog komen, wen er maar aan’. De vraag is derhalve of de markt de belofte kan waarmaken die de VNG hiermee doet en of deze bijstelling de oplossing voor de toekomst biedt.’’

Volgens Bakker geeft de aan dat de verhoogde normkosten voldoende zouden moeten zijn om de basiskwaliteit (bouwbesluit) te realiseren. Bovendien worden nu besluiten genomen over projecten die pas in 2019 of 2020 worden aanbesteed. ,,We weten al dat we in 2020 aan aangescherpte bouweisen moeten voldoen voor nieuwbouw (BENG) en conform de Greendeal scholen dat deze eisen al per 1 januari 2019 voorschrijven. Ook vanuit dat perspectief weten we dat ook de verhoogde normkosten niet gaan voldoen.’’

Bakker is dan ook heel duidelijk: ,,Wat het advies in elk geval laat zien is dat er geen enkele relatie zit tussen de normkosten en de vergoeding die gemeenten ontvangen van het Rijk om te voldoen aan hun huisvestingsplicht. Er volgt immers geen extra geld vanuit het Rijk naar de gemeenten. Vanuit die relatie is er dan ook geen enkele reden om een norm te stellen voor investeringskosten in onderwijshuisvesting. Wij raden aan de normkosten los te laten en in gezamenlijkheid op kwaliteit te sturen. Dat is de beste garantie voor goede onderwijshuisvesting en doelmatige inzet van maatschappelijke middelen.’’

 

actueel
06-04-2018 11:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...