Geluidshinder airco’s

Buiten de woning of bedrijf opgestelde lucht-water warmte-pompen en airco’s kunnen geluidshinder veroorzaken en het zicht verstoren.

Wettelijke eisen om geluidshinder door deze apparaten te reguleren, worden naar verwachting begin 2020 via het Bouwbesluit van kracht. Ter overbrugging van de periode tot wettelijke regulering is een leidraad opgesteld. De leidraad is het resultaat van samen-werking tussen NVKL, DHPA en Techniek Nederland. Het geeft - in kwalitatieve zin - aan, waarmee rekening kan worden gehouden en welke maatregelen mogelijk zijn ter vermindering van de geluidsproductie en zichthinder.

actueel
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...