Geluidshinder airco’s

Buiten de woning of bedrijf opgestelde lucht-water warmte-pompen en airco’s kunnen geluidshinder veroorzaken en het zicht verstoren.

Wettelijke eisen om geluidshinder door deze apparaten te reguleren, worden naar verwachting begin 2020 via het Bouwbesluit van kracht. Ter overbrugging van de periode tot wettelijke regulering is een leidraad opgesteld. De leidraad is het resultaat van samen-werking tussen NVKL, DHPA en Techniek Nederland. Het geeft - in kwalitatieve zin - aan, waarmee rekening kan worden gehouden en welke maatregelen mogelijk zijn ter vermindering van de geluidsproductie en zichthinder.

actueel
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...