Gemeente koopt openbare verlichting terug

De uitbesteding is geen succes gebleken en daarom koopt de gemeente De Ronde Venen alle straatverlichting terug van het bedrijf CityTec. Voor 2,45 miljoen euro is de gemeente vanaf januari weer eigenaar van alle straatverlichting. De gemeente wil het pad van duurzame verlichting op en met de overname wordt jaarlijks bijna 2 ton aan leasekosten bespaard.  

De gemeente De Ronde Venen neemt de openbare verlichting weer in eigen hand, omdat de kosten dan lager zijn en inwoners met klachten direct bij de gemeente terecht kunnen en het leasebedrijf dus geen tussenstation meer hoeft te zijn, aldus een woordvoerder. In het raadsvoorstel staat ook dat het contract is opgezegd omdat de jaarlijkse stilzwijgende verlenging van de overeenkomst niet rechtmatig was en de overeenkomst sterk gedateerd is. 
Voorheen betaalde de gemeente 384.000 euro per jaar aan leasekosten, maar vanaf 2019 is de jaarlijkse kapitaallast slechts 190.500 euro. De afschrijvingstermijn van de armaturen is 10 jaar (100.000 per jaar) en voor de masten 23 jaar (90.000 per jaar). Het jaarlijkse verschil is bijna twee ton, wat zal worden bijgeschreven op het begrotingsresultaat. Dat ‘gewonnen’ geld kan worden ingezet voor de gewenste verduurzaming van het lichtareaal, meldt Binnenlands Bestuur.

actueel
24-09-2018 14:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...