Gemeenten helpen bij regierol brandveiligheid

Veel veranderingen in de samenleving zijn ook van invloed op gemeenten en veiligheidsregio’s, ook waar het om brandveiligheid gaat. Denk hierbij aan de Omgevingswet, nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van het sociaal domein, bestemmingsplannen en milieu. 

Samenwerking is essentieel voor een effectieve uitvoering van de taken van veiligheidsregio’s en brandweer, en ook om slachtoffers, schade en branden in deze veranderende omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt regie. Daarom schreef Brandweer Nederland de handreiking 'Brandveiligheid in de Gemeente', gefocust op de regierol van de gemeente. Het doel is gemeenten te helpen bij het pakken van de gewenste regierol voor brandveiligheid. De VNG verspreid de handreiking onder alle gemeenten in Nederland.

In het rapport 'RemBrand, Brandveiligheid is coproductie' staat de ambitie dat ‘alle gemeenten in 2018 over een integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid is opgenomen’. Hiermee worden gemeenten zich (meer) bewust van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de wet staat ook dat de gemeenteraad hierin een taak heeft. Zowel intern, tussen de beleidsterreinen waar de gemeenten aan werken, als extern: naar meerdere partijen toe.  De veiligheidsregio is één van deze partijen, maar ook woningcoöperaties, scholen, zorgpartners en anderen dragen bij aan brandveiligheid.

actueel
12-03-2018 10:03

Best bekeken

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...

Levering aan Bronovo Ziekenhuis

Capelle a/d IJsselHet Haagse ziekenhuis Bronovo kiest ook voor de komende jaren voor Nederlands grootse onafhankelijke specialist in documentoplossingen en afdrukapparatuur; te weten Veenman. De bestaande overeenkomst wordt uitgebreid met managed printservices en ondersteuning op het gebied van ...