Genderneutraal toiletten Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht gaat in drie gebouwen één toiletblok, dat bestaat uit een mannen- en vrouwentoiletgroep, vervangen door een genderneutraal toiletblok. Om welke gebouwen het gaat is nog niet bekend, maar de pilot speelt zich alleen af in De Uithof en gaat naar alle waarschijnlijkheid vóór de zomervakantie van start. Is de pilot een succes, dan worden meer toiletgroepen omgezet in genderneutrale wc-blokken.

Het initiatief voor de pilot is genomen door Universiteitsraadsleden Nicky Cornelissen en Nico Naus. Beiden merkten dat er UU’ers zijn die het vervelend vinden om aan te geven of zij zich man of vrouw voelen, zoals bijvoorbeeld in enquêtes of bij de keuze om een mannen- of vrouwentoilet binnen te gaan. ,,Het is ouderwets dat je moet kiezen’’, stelt Naus. Het Facilitair Service Centrum (FSC) gaat op hun verzoek een proef uitvoeren. Deze gaat zes maanden duren. In die tijd wordt er op drie momenten een enquête onder de gebruikers afgenomen. Daarnaast komt er een onderzoek onder niet-gebruikers en houden de schoonmakers bij of de toiletten schoner of viezer zijn dan daarvoor.

Ton van Helmondt, projectleider bij het FSC hoopt dat voor de zomervakantie begonnen kan worden met een pilot. Het plan is om op drie locaties één toiletblok (mannen- en vrouwentoiletgroep) om te vormen tot een genderneutraal toiletblok. Het betreft dus niet een extra optie, zoals het gehandicaptentoilet. Volgens Van Helmondt is dit een bewuste keuze. ,,Het doel van het genderneutrale toilet is om zo min mogelijk onderscheid te maken op basis van geslacht. Als je een toilet maakt voor mannen, vrouwen en mensen die zich met geen van beiden identificeren, dan maak je dat onderscheid juist wel.’’

Kritiek is te verwachten bij de introductie van de genderneutrale toiletten, net als toen de gemeente Utrecht in 2016 besloot om bij een aantal toiletgroepen geen onderscheid meer te maken tussen man en vrouw. Onder gepubliceerde artikelen kwamen destijds negatieve comments. Ook Cornelissen en Naus hoorden dergelijke geluiden. ,,Er zijn veel angsten en mythes’’, aldus Naus. Zo vertelde iemand aan Cornelissen dat sommige mannen het aanstootgevend vinden als vrouwen lipstick staan op te doen en hebben sommige vrouwen het gevoel dat mannen ongemakkelijk lang naar hen kijken.

De drie genderneutrale toiletblokken zijn straks te herkennen aan een speciaal pictogram met drie poppetjes: een in een broek, een in een jurk en een die half in een jurk en half in een broek gekleed is. De universiteit kiest voor dit beeld in plaats van de tekst ‘wc’, om te voorkomen dat mensen verrast worden door een gemengd toilet. Van Helmondt: ,,Als alle toiletten in een gebouw genderneutraal zijn, kun je dat wel doen, maar nu niet.’’ Een andere aanpassing is dat de urinoirs in de desbetreffende toiletblokken afgeschermd worden met een tussenwandje.

actueel
04-05-2018 09:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...