Gezonde kantoren, gezondere medewerkers?

Medewerkers brengen gemiddeld negentig procent van hun werktijd door op kantoor. Voor werkgevers is er daarom alles aan gelegen om die tijd optimaal te benutten. Werkplezier, laag ziekteverzuim en hoge productiviteit zijn het streven. Het wordt steeds duidelijker dat de fysieke werkplek en haar omgeving hieraan kunnen bijdragen.

Het is dus belangrijk dat zowel de aanbieders als gebruikers van kantoren en bedrijfsruimte hier aandacht aan besteden. Volgens een onderzoek van Schiphol Real Estate is de vluchthaven goed op weg. Zo biedt zij onder meer sportmogelijkheden, ontspanningsruimten en een actieve (gratis) community die verbinding zoekt en legt tussen bewoners voor hun ontspanning en voor verdere professionele groei. Schiphol kan en wil echter meer doen, maar wat? Enkele innovatieve start-ups in Nederland geven antwoord op deze vraag.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe proposities, waarmee we onze huurders en hun werknemers effectieve en vooruitstrevende diensten kunnen blijven bieden. Daarom hebben we via online innovatieplatform Starthubs een challenge uitgezet: ‘Welke slimme toepassingen of diensten zou Schiphol Real Estate kunnen matchen aan de gebouwen en huurders in haar portefeuille?’ Innovatief Nederland heeft de oproep niet ongemerkt aan zich voorbij laten gaan. Er waren meer dan vijftig inzendingen. Dit laat zien dat het thema leeft én dat er nog genoeg te winnen valt. Een belangrijk gegeven, dat Schiphol zeer serieus neemt.

De focus op gezondere werkomgevingen in niets nieuws voor Schiphol Real Estate. Zo is zij vorig jaar een samenwerking met Microsoft gestart, om hun kantoor in The Outlook smart te maken. Medewerkers kunnen binnenkort bijvoorbeeld zelf de lichtintensiteit en temperatuur op hun werkplek bepalen. Hierdoor neemt hun comfort toe en dat kan bijdragen aan de productiviteit. Daarnaast kan op gebouwniveau ook de kwaliteit van luchtniveaus worden gemonitord.

actueel
01-05-2018 11:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...