Gezonder eten door korte schoolpauzes

Als leerlingen van het voortgezet onderwijs kortere pauzes krijgen, hebben ze niet of Suikerrijk snoepgoed moet verdwijnen uit de schoolkantine. Daarvoor in de plaats dienen er groente en fruitsnacks te komen. De praktijk heeft uitgewezen dat veel leerlingen dit zien als waardige vervangers. En in het voortgezet onderwijs moeten kortere pauzes komen. De leerlingen hebben dan immers niet meer de tijd om ongezond eten in de bijvoorbeeld de supermarkt te kopen.  

Deze en enkele andere mogelijke oplossingen werden naar voren gebracht tijdens een discussie georganiseerd door JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) waar vertegenwoordigers uit het onderwijs, de retail en een politicus aan deelnamen. De kortere pauzes lossen overigens niet in één keer alles op. Want na schooltijd en voor schooltijd komen leerlingen ook in aanraking met verleidingen van buitenaf. Naast supermarkten zijn dat aanbieders van fastfood, grote en kleine. Scholen zouden meer en vaker moeten gaan overleggen met andere partijen, zoals supermarkten. Zodat ook zij zich bewust worden van het belang van gezonde voeding voor de jeugd. Wellicht helpt het als je de supermarkt op de hoek leverancier maakt van de schoolkantine. In dat geval kun je samen bepalen hoe je de jeugd aan de gezonde voeding krijgt, zo opperde een deelnemer aan de discussie.

15-12-2017 15:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...