‘Gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt stress de ‘gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’. Je lijkt nog geluk hebben als je ‘alleen maar’ last hebt van werkstress. Het aantal depressies is wereldwijd de afgelopen tien jaar met achttien procent gestegen en is de meest belangrijke oorzaak van globale mentale en fysieke beperkingen.

Volgens cijfers uit de WELL Building Standard zou de levensverwachting van mensen met mentale ziekten tien jaar korter zijn dan de levensverwachting van mensen zonder psychische aandoeningen. Jaarlijks zou meer dan veertien procent van de sterfgevallen te wijten zijn aan mentale ziekten, dit komt neer op zo’n acht miljoen wereldwijd.

Veel werknemers worden getroffen door mentale klachten. De werkgever wordt hiermee direct of indirect geconfronteerd. Dit betekent dat werkgevers actie moeten ondernemen om mentaal welzijn te faciliteren voor hun werknemers. Kernwaarde Groen B.V. en Office Athletes Group verzorgden onlangs samen de seminar Mind your Mind; via neurologie naar strategisch beleid. In een interactieve sessie kwam onder meer het volgende aan bod:

-          Fysiologie is voor een groot deel bepalend voor gedrag en resultaten. Vaak zijn onderliggende lichamelijke mechanismen niet merkbaar, maar wel van groot belang voor het functioneren.

-          Meet bottom-up waar de grootste stressfactoren bij werknemers liggen. Pas dan kan er een effectief welzijnsprogramma ontwikkeld worden.

-          Engagement, welzijnsperceptie en organisatiecultuur zijn cruciale factoren voor het tot stand brengen en slagen van welzijnsprogramma’s.

-          Een laag mentaal welzijn heeft veel invloed op fysieke gesteldheid, zoals verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en metabole problematiek. Anderzijds zorgen onder meer gezondheidsproblemen, gebrek aan beweging, financiële stress, een onprettige werksfeer en een slecht eetpatroon voor verminderd mentaal welzijn.

Er zijn meerdere elementen onderliggend aan het ervaren van welzijn. Na veelvuldig onderzoek komt onderzoeksbureau Gallup op de volgende vijf onderdelen (Career, Social, Financial, Physical en Community well-being). Deze zijn onderling met elkaar verbonden; een integrale aanpak die zich richt op meerdere facetten van welzijn: inzetten op slechts één element is onvoldoende. Daarnaast bieden tools, zoals de BREEAM-NL In-Use, handvatten om gezondheid in uw kantoor te toetsen. Zo bevat de richtlijn diverse gezondheidsaspecten die te vinden zijn onder de credits ‘HEA’.

Een van die credits gaat over de beschikbaarheid van drinkwater voor gebouwgebruikers. De richtlijn kent hier al punten toe door een water dispenser te installeren in het kantoor. Voldoende water voorkomt hoofdpijn, vermoeidheid en slechte weerstand. Een ander belangrijk aspect op het gebied van gezondheid is licht, zoals de hoeveelheid daglicht, lichtregeling en lichthinder. Het is bewezen dat daglicht een positief effect heeft op de productiviteit van werknemers, de hoeveelheid stresshormonen verlaagt en een positieve invloed heeft op de tevredenheid van werknemers.

actueel
28-05-2018 08:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...