‘Gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt stress de ‘gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’. Je lijkt nog geluk hebben als je ‘alleen maar’ last hebt van werkstress. Het aantal depressies is wereldwijd de afgelopen tien jaar met achttien procent gestegen en is de meest belangrijke oorzaak van globale mentale en fysieke beperkingen.

Volgens cijfers uit de WELL Building Standard zou de levensverwachting van mensen met mentale ziekten tien jaar korter zijn dan de levensverwachting van mensen zonder psychische aandoeningen. Jaarlijks zou meer dan veertien procent van de sterfgevallen te wijten zijn aan mentale ziekten, dit komt neer op zo’n acht miljoen wereldwijd.

Veel werknemers worden getroffen door mentale klachten. De werkgever wordt hiermee direct of indirect geconfronteerd. Dit betekent dat werkgevers actie moeten ondernemen om mentaal welzijn te faciliteren voor hun werknemers. Kernwaarde Groen B.V. en Office Athletes Group verzorgden onlangs samen de seminar Mind your Mind; via neurologie naar strategisch beleid. In een interactieve sessie kwam onder meer het volgende aan bod:

-          Fysiologie is voor een groot deel bepalend voor gedrag en resultaten. Vaak zijn onderliggende lichamelijke mechanismen niet merkbaar, maar wel van groot belang voor het functioneren.

-          Meet bottom-up waar de grootste stressfactoren bij werknemers liggen. Pas dan kan er een effectief welzijnsprogramma ontwikkeld worden.

-          Engagement, welzijnsperceptie en organisatiecultuur zijn cruciale factoren voor het tot stand brengen en slagen van welzijnsprogramma’s.

-          Een laag mentaal welzijn heeft veel invloed op fysieke gesteldheid, zoals verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en metabole problematiek. Anderzijds zorgen onder meer gezondheidsproblemen, gebrek aan beweging, financiële stress, een onprettige werksfeer en een slecht eetpatroon voor verminderd mentaal welzijn.

Er zijn meerdere elementen onderliggend aan het ervaren van welzijn. Na veelvuldig onderzoek komt onderzoeksbureau Gallup op de volgende vijf onderdelen (Career, Social, Financial, Physical en Community well-being). Deze zijn onderling met elkaar verbonden; een integrale aanpak die zich richt op meerdere facetten van welzijn: inzetten op slechts één element is onvoldoende. Daarnaast bieden tools, zoals de BREEAM-NL In-Use, handvatten om gezondheid in uw kantoor te toetsen. Zo bevat de richtlijn diverse gezondheidsaspecten die te vinden zijn onder de credits ‘HEA’.

Een van die credits gaat over de beschikbaarheid van drinkwater voor gebouwgebruikers. De richtlijn kent hier al punten toe door een water dispenser te installeren in het kantoor. Voldoende water voorkomt hoofdpijn, vermoeidheid en slechte weerstand. Een ander belangrijk aspect op het gebied van gezondheid is licht, zoals de hoeveelheid daglicht, lichtregeling en lichthinder. Het is bewezen dat daglicht een positief effect heeft op de productiviteit van werknemers, de hoeveelheid stresshormonen verlaagt en een positieve invloed heeft op de tevredenheid van werknemers.

actueel
28-05-2018 08:05

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...