‘Goed dat roken ook buiten wordt verboden’

De Hogeschool Rotterdam gaat met ingang van het nieuwe studiejaar het roken op de buitenterreinen van de school verbieden. Roken is daar al langer niet toegestaan, maar er staan nu her en der nog wel rookabri’s. Het rookbeleid bleek daardoor niet te handhaven en dus verdwijnen die abri’s en worden alle terreinen van de HR rookvrij. Is dit een goed besluit of schiet de HR met een beetje door? Een aantal reacties:  

Katja Hermann (student): „Als niet-roker ben ik blij dat er in mijn directe werk- en studieomgeving niet wordt gerookt. Tegelijkertijd lijkt het mij onmogelijk en overdreven om het roken ook buiten te verbieden. Als medestudenten en docenten buiten op een daarvoor toegewezen plek willen roken, vind ik dat geen probleem. Het idee dat wij elkaar op slecht gedrag moeten aanspreken, mag goed klinken, maar ik voel me zeker niet geroepen om mijn medestudenten op hun plek te wijzen als zij tijdens hun pauze van een peukje willen genieten. Roken of niet roken blijft een keuze die iedereen voor zich moet maken. Het is niet aan de HR om daar een beslissing over te nemen. Als mensen willen roken, dan vinden zij er toch altijd een plek voor.”  

Karel Ligtvoet (docent): „Het werd ook weleens tijd. Eindelijk mag de ‘asbak’ dicht. Dat het ongezond is, hoeft niet nog eens verteld te worden. Dat het niet-rokers hindert, er respectloos met de omgeving wordt omgegaan, het onze FIT-medewerkers onnodig werk verschaft, je dopamineniveau te lang hoog blijft en de niet-rokers via hun verzekering moeten meebetalen aan de behandeling van longkankergerelateerde ziekten, kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.”  

Johann Behrens (student): „Het is goed dat de HR roken ook buiten verbiedt. Er zijn in mijn ogen twee vrijheden die haaks op elkaar staan: het recht om zelf keuzes te maken, zoals roken, en het recht op een gezond en rookvrij leven. Maar al te vaak hoor ik het argument: ‘ja, maar ik wil daar mogen roken’ of ‘nee, ik vind dat ik overal mag roken’. Die mensen vergeten mijns inziens dat hun roken niet alleen een slecht effect op henzelf heeft, maar ook op de omgeving. Je bent dan bewust anderen om jou heen schade aan het toebrengen. Daarom ben ik van mening dat de prioriteit moet liggen bij een gezond en rookvrij leven.”  

Jan Rasenberg (docent): „Goed plan. Vooral de rotzooi en het gepaf vlak voor de ingang is ergerlijk.”

actueel
02-07-2018 13:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...