Goede band met leidinggevende cruciaal bij thuiswerken

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken, maar een goede relatie met de leidinggevende kan helpen dat te verbeteren. Dat stelt bestuurskundige Hanna de Vries in haar proefschrift over telewerken in de publieke sector en de gevolgen daarvan. In veel gemeenten is flexibel werken, vanuit huis of op flexibele werkplekken op kantoor, inmiddels de norm.   

De Vries onderzocht de toepassing en effecten op de gemeenteambtenaren van telewerken in Nederlandse gemeenten. Ze enquêteerde onder meer alle Nederlandse gemeentesecretarissen en OR-leden. De promovenda deed verder literatuuronderzoek naar publieke innovatie, en de verspreiding en implementatie daarvan. De Vries onderzocht ook de relatie tussen empowerend en controlerend leiderschap en de adoptie van telewerken door gemeenteambtenaren in een grote Nederlandse gemeente. Telewerken vereist een andere manier van leidinggeven, omdat de medewerkers ‘uit het zicht’ zijn. Bij een empowerende stijl van leidinggeven krijgen medewerkers veel vrijheid in het uitvoeren van hun werkzaamheden en mogen ze zelf belangrijke beslissingen nemen. Controlerende leidinggevenden houden hun werknemers veel meer in de gaten bij het werk dat zij doen. Uit deze studie blijkt dat met name een empowerende leiderschapsstijl ertoe leidt dat gemeenteambtenaren meer gaan telewerken. 
Met een dagboekstudie, een nieuwe methode binnen de bestuurskunde, onderzocht De Vries de effecten van het thuiswerken door gemeenteambtenaren. Hieruit komen vooral de negatieve effecten van thuiswerken naar voren. De ambtenaren geven aan de contacten met anderen op de werkvloer te missen en voelden zich minder betrokken bij hun organisatie. Het versterken van de relatie tussen medewerker en leidinggevende blijkt een effectieve manier om de negatieve effecten van thuiswerken te verminderen.

actueel
29-11-2018 15:11

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...