Goede sanitaire voorzieningen cruciaal voor gezondheid

Doe mee met de Simavi campagne, kijk goed naar je geliefde toilet en maak een selfie. Tag Simavi op Twitter, instagram of facebook @SimaviNL en bekijk de #toiletselfie van anderen. Met de #toiletselfie-campagne wil de organisatie iedereen in Nederland bewust maken van de situatie waarin 2,4 miljard mensen dagelijks verkeren. De opbrengsten van de campagne worden besteed aan projecten voor toegang tot (schone) toiletten in Afrika en Azië.

Speciaal voor Wereld Toilet Dag, zondag 19 november, zette hygiëneproducent MTS Euro Products enkele redenen op een rij waarom een toilet belangrijk:

-      Goed sanitair voorkomt ziektes: zonder toilet verspreiden bacteriën en virussen zich via water en door de lucht. Zo veroorzaken zij ziektes, zoals diarree.
-      Een toilet beschermt niet alleen tegen ziektes: je doet als mens gemiddeld vier tot tien keer per dag je behoefte. Stel je voor hoe ongemakkelijk het is om dat te doen zonder een toilet. Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar in het openbaar.
-      Gezonde kinderen ontwikkelen zich beter: studies tonen aan dat groeiachterstand en open ontlasting in relatie staan tot elkaar. Deeltjes uit de ontlasting vervuilen het water en de algemene omgeving waardoor het gevaar bestaat dat kinderen constant ziek zijn.
-      Onderwijs belangrijk voor de toekomst van een land: volgens de World Health Organization heeft nog niet eens de helft van de scholen in lage-inkomenslanden een toilet. In de rest van de scholen moeten studenten één of twee toiletten delen. Het gevolg is dat deze jonge mensen infecties krijgen en achter raken of stoppen met hun studie.
-      Goede toiletten beter voor de economie: de economische verliezen door ontoereikende water- en sanitaire voorzieningen worden geschat op 220 miljard euro per jaar wereldwijd. Door goede toiletten nemen medische kosten af en wordt de productiviteit van een land verhoogd.

actueel
20-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...