Green Deal voor verduurzaming in Brabant

Dertien zorginstellingen en negen gemeenten in de gezondheidssector Regio Hart van Brabant hebben onlangs onderling afgesproken dat zij gaan werken aan verduurzaming van de bedrijfsprocessen en binnen drie jaar het keurmerk Milieuthermometer Zorg behalen. De afspraken zijn vastgelegd in de Green Deal. Ook de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM, St. MOED en MPZ zijn betrokken bij de samenwerking.

Opmerkelijk aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan een plan van aanpak opstellen voor het behalen van de Milieuthermometer. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma, waarbij de omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De Milieuthermometer strekt zich uit over zeventien duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er in de zorg nog 25 procent energiebesparing mogelijk. Daarnaast kan een gemiddelde zorginstelling vaak besparen op overtollig voedsel, dit kan tot ongeveer tien procent worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft, is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren.

actueel
05-12-2017 09:12

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...