Green Deal voor verduurzaming in Brabant

Dertien zorginstellingen en negen gemeenten in de gezondheidssector Regio Hart van Brabant hebben onlangs onderling afgesproken dat zij gaan werken aan verduurzaming van de bedrijfsprocessen en binnen drie jaar het keurmerk Milieuthermometer Zorg behalen. De afspraken zijn vastgelegd in de Green Deal. Ook de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM, St. MOED en MPZ zijn betrokken bij de samenwerking.

Opmerkelijk aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan een plan van aanpak opstellen voor het behalen van de Milieuthermometer. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma, waarbij de omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De Milieuthermometer strekt zich uit over zeventien duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er in de zorg nog 25 procent energiebesparing mogelijk. Daarnaast kan een gemiddelde zorginstelling vaak besparen op overtollig voedsel, dit kan tot ongeveer tien procent worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft, is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren.

actueel
05-12-2017 09:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...