Groendak heeft niet alleen maar voordelen

Een intensieve groendak is een daktuin met begroeiing die je ook in een normale tuin kunt vinden. Een dergelijke daktuin heeft dus regelmatig onderhoud nodig en moet dan ook beloopbaar zijn. Het onderscheid met een extensief groendak is dat bij deze laatste categorie het onderhoud beperkt is. Het dak heeft meestal één soort beplanting: sedum of gras.

In dit artikeltje de voor- en nadelen van een groendak:

Technische voordelen

•      Een groendak kan de geluidsisolatie aanzienlijk verbeteren. De daadwerkelijke verbetering is afhankelijk van de massa. Hoe zwaarder, hoe hoger de geluidsreductie is. Ook de detaillering en aanwezigheid van openingen (zoals dakramen en lichtkoepels) in het dak hebben een invloed op de geluidsreductie.

•      Bij intensieve groendaken kunnen de vegetatie en de substraatlaag de warmte-isolatie van de dakconstructie verbeteren. Het effect is het grootst in de zomer, dan kan het groendak goed de warmte buiten houden. In koude en natte omstandigheden neemt, onder invloed van vocht, de warmteweerstand flink af. Dit effect is het sterkst bij daken die regenwater bufferen. Bij lichte groendaken is verbetering over het algemeen verwaarloosbaar.

•      De onderliggende dakbedekking wordt minder blootgesteld aan de weersinvloeden, waardoor de levensduur wordt verlengd.

•      Verbeterde brandwerendheid van de dakconstructie.

Voordelen voor de omgeving:

•      Het zorgt voor een stuk natuur en bruikbare buitenruimte in een bebouwde omgeving

•      Het sluit aan op de huidige aandacht voor het milieu, toont aan dat je als eigenaar milieubewust bent en ook kunt aansluiten op de cradle-to-cradle filisofie.

•      Het groendak vangt water op en kan het bufferen. Zodat pieken in afvoeren en belasting van het oppervlaktewater worden gedempt.

•      Fijnstof en luchtvervuiling worden deels opgevangen waarbij tevens CO2 wordt opgenomen.

Nadelen:

•      Aanzienlijk hogere kosten voor het aanleggen van het dak.

•      Risico op lekkage door bijvoorbeeld wortelgroei.

•      De kosten van het opsporen van lekkages kunnen aanzienlijk zijn.

•      Daktuinen zijn relatief complex, waardoor het risico op fouten groter is.

•      Er zijn nog maar beperkte ervaringen opgedaan met daktuinen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en er wordt vaak de grens opgezocht met het ontwerp. Ook dit brengt risico’s met zich mee.

•      Fouten in de constructie worden vaak pas vastgesteld als er lekkage optreedt, deze blijken regelmatig zo structureel dat het hele werk opnieuw gedaan moet worden.

actueel
23-02-2018 09:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...