Groene obligatie voor luchthavens

Royal Schiphol Group heeft groene obligaties ter waarde van 500 miljoen euro uitgegeven om te investeren in verduurzaming van haar luchthavens. Het bedrag investeert Schiphol in schoon transport op en rond de luchthavens en verduurzaming van gebouwen.   

De uitgifte van de groene obligatie, die loopt tot 2030, geeft invulling aan de ambitie van Schiphol om de meest duurzame luchthaven te zijn. De investeringen die voortkomen uit de obligatie dragen direct bij aan het behalen van het actieplan ‘slim en duurzaam’ dat de Nederlandse luchtvaartsector onlangs presenteerde. Onderdeel van dat actieplan is namelijk dat alle terminals, kantoren en de grondoperatie van alle luchthavens aangesloten bij de Royal Schiphol Group klimaatneutraal worden.

actueel
08-01-2019 08:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...