Half miljoen voor gezonde lucht op scholen

De gemeente Den Haag heeft een nieuwe subsidieregeling getroffen  voor gezonde lucht op scholen en bij de kinderopvang nabij drukke wegen. Dit heeft wethouder Tom de Bruijn (Milieu) bekend gemaakt. ,,Zo kunnen deze gevoelige bestemmingen maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in de gebouwen te verbeteren. Dit is goed voor de gezondheid van de kinderen.’’

De Bruijn stelt 500.000 euro beschikbaar voor gebouweigenaren en exploitanten van private scholen en geregistreerde kindercentra, die binnen een straal van vijftig meter van een drukke weg staan of binnen een straal van driehonderd meter van een snelweg. Eerder heeft de gemeente al deze locaties al een maatwerkadvies aangeboden, zodat inzichtelijk kon worden gemaakt welke maatregelen het best genomen kunnen worden.

Gebouweigenaren en exploitanten die dit maatwerkadvies nog niet hebben laten uitvoeren, kunnen dit alsnog laten doen. Hiervoor stelt de gemeente een bouwkundige expert beschikbaar. Met deze subsidieregeling geeft de wethouder invulling aan een belangrijke maatregel uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018 ‘Samen werken aan schone lucht' en aan advies van de GGD Haaglanden. De subsidieregeling loopt tot het einde van dit jaar.

actueel
28-02-2018 13:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...