Handreiking tenderkosten

Met de nieuwe ‘Handreiking Tenderkosten’ kunnen aanbestedende diensten en ondernemers tenderkosten beperken. Er wordt daarbij een vergoeding bepaalt voor het opstellen van de offerte. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd met de handreiking Tenderkosten die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was broodnodig, zeggen de organisaties.  

Vaak verlangen aanbestedende diensten zoals gemeenten dat inschrijvende ondernemers demo’s opstellen, visies uitwerken en maquettes maken zonder enige vorm van vergoeding. Vaak wordt hier een onevenredig deel van de opdracht al bij de inschrijving uitgevoerd.
Daarnaast kunnen tenderkosten beperkt worden door onduidelijkheden die nu nog vaak ontstaan bij aanbestedingen. Dit alles leidt voor beide kanten - aanbestedende dienst en ondernemers - tot hoge tenderkosten. Het beter (ver)kennen van de markt draagt bij aan het verlagen van de tenderkosten. Dit maakt het tevens mogelijk om een betere uitvraag aan de kant van de aanbestedende dienst te formuleren.  
Van groot belang is dat aanbestedende diensten deze handreiking gaan toepassen. De handreiking zal moeten worden opgenomen in de Gids Proportionaliteit, een uitwerking van de Aanbestedingswet en daarmee verplicht voor aanbestedende diensten.

actueel
20-12-2018 10:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...