Handreiking tenderkosten

Met de nieuwe ‘Handreiking Tenderkosten’ kunnen aanbestedende diensten en ondernemers tenderkosten beperken. Er wordt daarbij een vergoeding bepaalt voor het opstellen van de offerte. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd met de handreiking Tenderkosten die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was broodnodig, zeggen de organisaties.  

Vaak verlangen aanbestedende diensten zoals gemeenten dat inschrijvende ondernemers demo’s opstellen, visies uitwerken en maquettes maken zonder enige vorm van vergoeding. Vaak wordt hier een onevenredig deel van de opdracht al bij de inschrijving uitgevoerd.
Daarnaast kunnen tenderkosten beperkt worden door onduidelijkheden die nu nog vaak ontstaan bij aanbestedingen. Dit alles leidt voor beide kanten - aanbestedende dienst en ondernemers - tot hoge tenderkosten. Het beter (ver)kennen van de markt draagt bij aan het verlagen van de tenderkosten. Dit maakt het tevens mogelijk om een betere uitvraag aan de kant van de aanbestedende dienst te formuleren.  
Van groot belang is dat aanbestedende diensten deze handreiking gaan toepassen. De handreiking zal moeten worden opgenomen in de Gids Proportionaliteit, een uitwerking van de Aanbestedingswet en daarmee verplicht voor aanbestedende diensten.

actueel
20-12-2018 10:12

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...