Handreiking tenderkosten

Met de nieuwe ‘Handreiking Tenderkosten’ kunnen aanbestedende diensten en ondernemers tenderkosten beperken. Er wordt daarbij een vergoeding bepaalt voor het opstellen van de offerte. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd met de handreiking Tenderkosten die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was broodnodig, zeggen de organisaties.  

Vaak verlangen aanbestedende diensten zoals gemeenten dat inschrijvende ondernemers demo’s opstellen, visies uitwerken en maquettes maken zonder enige vorm van vergoeding. Vaak wordt hier een onevenredig deel van de opdracht al bij de inschrijving uitgevoerd.
Daarnaast kunnen tenderkosten beperkt worden door onduidelijkheden die nu nog vaak ontstaan bij aanbestedingen. Dit alles leidt voor beide kanten - aanbestedende dienst en ondernemers - tot hoge tenderkosten. Het beter (ver)kennen van de markt draagt bij aan het verlagen van de tenderkosten. Dit maakt het tevens mogelijk om een betere uitvraag aan de kant van de aanbestedende dienst te formuleren.  
Van groot belang is dat aanbestedende diensten deze handreiking gaan toepassen. De handreiking zal moeten worden opgenomen in de Gids Proportionaliteit, een uitwerking van de Aanbestedingswet en daarmee verplicht voor aanbestedende diensten.

actueel
20-12-2018 10:12

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...