Heeft niemand meer een muisarm?

In 2000 bestelde toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst (D66) nog een RSI-rapport van tachtig kantjes bij de Gezondheidsraad. Inmiddels zoeken steeds minder mensen op de zoekterm RSI, blijkt uit gegevens van Google Trends, de grootste zoekmachine op internet. Toch is ‘repetitive strain injury’ niet verdwenen.

„De echte hype is er echter wel vanaf’’, geeft onderzoeker en fysiotherapeut Nathan Hutting toe. ,,In de jaren '90 leek het wel of iedereen er last van had. De hoeveelheid klachten is sindsdien gestabiliseerd, maar het komt nog steeds veel voor.’’ Uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) blijkt het aantal officiële meldingen over het houdings- en bewegingsapparaat, een term die wordt gebruikt voor ledematen en andere beweegbare lichaamsdelen, zoals de nek en de rug, al jaren zo rond de 2.400 per jaar te schommelen. Dit lijkt niet heel veel, maar niet iedereen maakt zo'n melding. Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden noemt TNO dergelijke klachten de meest voorkomende lichamelijke beroepsziektes, zo staat in de meest recente rapportage Arbobalans. De top 3: pijn aan de schouders en bovenarmen, aspecifieke lage rugpijn en de tenniselleboog. Gezamenlijk goed voor meer dan anderhalf miljoen verzuimdagen in Nederland.

De reden dat je weinig hoort en leest over RSI, heeft volgens Hutting eigenlijk een hele simpele reden: het heet anders. „De naam RSI doet eigenlijk geen recht aan de klachten. Klachten komen niet alleen door herhaalde bewegingen, dus 'repetitive' klopt niet helemaal. 'Injury' past niet goed, want er is niet altijd sprake van letsel, in de zin van schade. Wel van overbelasting.’’ Onderzoekers spreken daarom liever van KANS: klachten aan armen, nek en schouders.

„Daarbinnen onderscheiden we specifieke KANS en aspecifieke KANS’’, vertelt Hutting. De eerste variant kunnen we behandelen, maar voor het overgrote deel weten we niet precies wat er aan de hand is. Er is namelijk niet altijd sprake van een lichamelijke oorzaak, ook stress draagt bij aan RSI- of KANS-achtige klachten. En dat is niet eenvoudig weg te masseren bij de fysio. Bovendien zijn dergelijke oorzaken minder mediageniek dan de introductie van een nieuwe gadget.’’

Hutting benadrukt dat dit niet betekent dat KANS tussen de oren zit. Stress of ruzie met je baas kunnen wel een rol spelen bij de klachten. „Dat je pijn geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak heeft, wil niet zeggen dat het er niet is. Maar je lichaam is niet kapot. Je kunt dus nog gewoon bewegen en dat moet je ook doen. Terwijl mensen die pijn ervaren vaak minder bewegen. Dat moeten we dus trainen. Termen als muisarm en WhatsAppduim zijn modegevoelig. Bij monniken noemden ze het 'schrijverskramp'. Namen kunnen veranderen: de klachten verdwijnen niet.’’  

Arbo
13-07-2018 11:07

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...