Hergebruik bouwmaterialen op Schiphol steeds verder

In november opende het nieuwe mortuarium op Schiphol haar deuren. Het eerste gebouw op de luchthaven dat volgens het cradle-to-cradle principe is gebouwd: met zo veel mogelijk duurzame materialen, die volledig hergebruikt kunnen worden. Mocht het pand ooit worden gesloopt, dan krijgen vrijwel alle onderdelen een tweede leven. Zo behouden materialen hun waarde en zijn er geen restproducten meer. Daardoor gaat cradle-to-cradle veel verder dan recycling.

Architect en visionair Thomas Rau ziet ieder gebouw als een grondstoffendepot. Daarom werd in september het landelijke Madaster gelanceerd. Een online kadaster, waarin materialenpaspoorten van geregistreerde vastgoedobjecten staan. Schiphol Real Estate deelt de visie van Rau. Vandaar dat zij partner van het Madaster is en zich bij ontwikkelingen op Schiphol door hem laat inspireren om haar circulaire ambities waar te maken. Een van de eerste gebouwen die Schiphol Real Estate in het Madaster heeft gezet is The Base D, een kantoorgebouw dat op dit moment verrijst in Central Business District op Schiphol. In The Base D zit het straks wel goed wat betreft duurzaamheid. Zo is te lezen op de website van Schaiphol Real Estate. Het nieuwe kantoorgebouw krijgt namelijk het label BREEAM Excellent, onder meer door de mooie grote ramen (daglichttoetreding), warmte- en koudeopslag (duurzame energie) en slimme klimaatsensoren en energiemeters. Goed om te weten voor de bedrijven die zich er gaan vestigen. Dat Schiphol duurzaamheid zeer serieus neemt, blijkt wel uit de duurzaamheidsambities: klimaatneutraal in 2040, zero waste in 2030 en een gezonde en veilige werkomgeving. ‘Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de hele wereld zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij doen dat sowieso en willen nog verder gaan. Kan ons vastgoed uiteindelijk energiepositief zijn? De toekomst zal het uitwijzen.’

actueel
07-12-2017 10:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...