Het belang van verander- en transitiemanagement

Verandertrajecten worden vaak als lastig ervaren. De betrokken medewerkers ervaren een verandering vaak als een voldongen feit en hebben het gevoel niet te worden betrokken. Het slagen van een veranderingstraject staat of valt met de verandermanagement en de transitiemanagement. Wat is het belang hiervan en wat is het verschil tussen deze twee processen?

Verandermanagement heeft betrekking op alle medewerkers binnen de gehele organisatie. Een verandering heeft impact op alle medewerkers. De impact van een verandertraject wordt vaak onderschat. Gevolg is dat er alleen wordt gekeken naar de direct betrokkenen. Belangrijk in verandermanagement is om de gehele organisatie mee te nemen. Alle medewerkers moeten klaar zijn voor de verandering. Onafhankelijk van de verwachte impact voor die medewerker.

Transitiemanagement richt zich specifiek op de medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitbesteding. De transitie naar de externe dienstverlener heeft de meeste impact voor de afdeling of business unit die wordt uitbesteed. Deze medewerkers moeten stap voor stap worden meegenomen in de transitie. Dit is een belangrijk onderdeel van de verandering en vereist een integrale aanpak.

Verandermanagement en transitiemanagement zijn intrinsiek aan elkaar verbonden. Dat betekent niet dat de twee processen ook op dezelfde manier worden beheerd. Essentieel in het veranderingstraject is er voor te zorgen dat de direct betrokken afdeling of business unit de verandering volledig geaccepteerd heeft. Alleen een positieve houding ten aanzien van de verandering, en de rol van de medewerker daarin, zorgt voor een duurzame basis in de verandering.

Een transitieplan is meer afgestemd en toegespitst op de individuele medewerker en beschrijft waar de medewerker nu staat in het verandertraject en waar hij aan het eind van het traject moet staan in kennis en houding. Overbodig om te benadrukken dat het transitietraject apart overdacht en samengesteld moet worden. Wel is het goed om te benadrukken dat de transitie onderdeel is van het verandertraject en dus als integraal onderdeel moet worden gezien van het uitbestedingsproject.

De leiders en project- of verandermanagers hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van de transitie. De aanname dat een goed uitgelegde verandering meteen wordt geaccepteerd en wordt omarmd door de betrokken medewerkers, is vaak de aanleiding dat een verandering niet slaagt. Uiteindelijk blijkt de betrokkenheid en begrip laag te zijn of zelfs volledig te ontbreken. Een transitie volgt niet automatisch uit een verandering. Een verandering is strategisch en praktisch goed uit te werken. Om deze goed te laten slagen is een transitie van de betrokken medewerkers nodig.

Als de eindverantwoordelijke voor het uitbesteden van ondersteunende diensten is het van belang zowel de verandering als de transitie goed uit te denken en uit te voeren. Verandering gaat altijd om medewerkers en het persoonlijke verhaal. Tip is om met alle team-, afdeling, proces-, proces, en/of organisatieleiders na te gaan welke transitie alle medewerkers moeten doormaken om de verandering en dus het uitbestedingsproject te laten slagen.

 

actueel
09-04-2018 12:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...