‘Het is geen mens, het is een machine’

De komende jaren zullen we in toenemende mate in gesprek gaan met onze apparaten, onze huizen, onze auto's. De verwachting is dat dit de belangrijkste manier van communicatie met onze technologie wordt. Onderzoeksbureau Gartner schat dat dertig procent van onze interactie met technologie in 2020 'gesprekken' met slimme apparaten zullen zijn.

‘Ondanks veel recent succes in het verwerken van dagelijks taalgebruik, staat de communicatie tussen mens en machine nog altijd in de kinderschoenen‘, constateert BTG, de branchevereniging voor ict en telecommunicatie grootgebruikers. Toch zien (en horen) we spraaktechnologie al dagelijks om ons heen, bijvoorbeeld in de communicatie met onze smartphones. Volgens Accenture gebruikt 69 procent van de mensen de Google-assistent, Siri of Cortana op hun telefoon. Meer dan de helft van hen heeft ten minste één keer per maand spraaktechnologie gebruikt en 18% zelfs wekelijks.  ‘Om een goed gesprek tot stand te brengen, moet de machine kunnen antwoorden – een gesprek is immers tweerichtingsverkeer‘, schrijft BTG. Een van de grootste vorderingen in conversatietechnologieën zijn de deep learning algoritmes die door het gebruik van meerdere lagen patronen kunnen herkennen. Deze software zorgt ervoor dat de technologie steeds beter wordt. Ze putten uit enorme hoeveelheden echte menselijke dialogen, genereren verschillende mogelijke antwoorden en rangschikken ze op basis van de overeenkomsten met werkelijke menselijke reacties.   

Om vooruitgang te boeken, moeten ze echter leren van hun fouten. De fouten zijn soms enorm ongepast, waardoor risicomijdende merken het vaak op veilig spelen. De recente demonstratie van Duplex, Google's nieuwe prototype spraakassistent, veroorzaakte veel discussie. Duplex maakte eenvoudige reserveringen via de telefoon waarin realistische menselijke spraak is nagebootst. Dit heeft een ethische discussie veroorzaakt, doordat zij deden alsof een machine menselijk is. Google heeft deze zorgen aangepakt en verzekert consumenten dat Duplex het duidelijk zal maken dat de gesprekspartner een machine is. 

Communicatie
27-09-2018 13:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...