Het is nodig om 'cybereisen' te standaardiseren’

Het Agentschap Telecom, dat in Nederland onder meer toeziet op de betrouwbaarheid en veiligheid van communicatienetwerken, pleit voor minimumstandaarden en -eisen voor beveiliging van internet-of-things-apparatuur.

Het Agentschap Telecom is van mening dat er standaard 'cybereisen' moeten komen, waaraan apparaten met een internetverbinding moeten voldoen. Het agentschap noemt geen concrete voorbeelden van dat soort eisen en schrijft dat 'in afwachting van wetgeving voor de cyberveiligheid van apparatuur niet kan worden stilgezeten'. Zo moeten fabrikanten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en veiligere producten ontwerpen. Daarnaast is voorlichting aan consumenten een mogelijkheid om het belang van veilige apparatuur te onderstrepen. Onveilige apparaten kunnen worden misbruikt om netwerken en bedrijfsprocessen te verstoren, zo waarschuwt het Agentschap Telecom verder. Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman refereert aan de Europese CE-markering, die volgens hem vruchten heeft afgeworpen om storing door radioapparatuur te voorkomen. Een uitbreiding van deze regels met eisen voor iot-apparatuur kan volgens hem een 'snelle en effectieve' oplossing bieden. Er is al langer een discussie over de noodzaak van het invoeren van minimumeisen voor iot-apparaten. Begin dit jaar pleitte de Cyber Security Raad ervoor om onveilige apparatuur van de Europese markt te weren. In die adviezen kwamen ook minimumeisen terug, bijvoorbeeld ten aanzien van de periode waarin de fabrikant veiligheidsupdates blijft aanbieden. Ook moeten apparaten volgens de organisatie blijven werken, als ze niet met het internet zijn verbonden. Het kabinet nam in maart een motie aan om op Europees niveau voor certificering van iot-apparatuur te pleiten.  

actueel
05-06-2018 09:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...