Hoe ga je om met zon en warmte?

Het lijkt er nu toch écht op dat de zomer in aantocht is. De temperaturen stijgen en ook binnen wordt het een stuk warmer. En dan moet de zomer nog komen! Hoe ga je op de werkvloer om met hoge temperaturen?

Pas op voor warmtestuwing en uitdroging

Als mensen meer warmte produceren dan afvoeren, is er sprake van warmteopslag of warmtestuwing. Bovendien kunnen spieren bij warmte oververhit raken, waardoor hun effectiviteit afneemt. Ook kan het concentratievermogen verminderen als mensen langer dan een uur worden blootgesteld aan warmte. Dit kan volgens Arboportaal leiden tot een grotere kans op ongevallen. Vrouwen hebben vaak meer last van de warmte dan mannen. Maar voor onder meer zwangere vrouwen, werknemers met hart- en vaatziekten en werknemers met een hoog vetgehalte kan hitte echt schadelijk zijn.

Ga na of werken in de warmte wel noodzakelijk is

Werkgevers moeten doen wat ze kunnen om gezondheidsklachten door warmte te voorkomen. Zij kunnen in de eerste plaats nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. Verder zouden werkgevers de duur van werkzaamheden in de hitte kunnen verkorten en het werk deels op een koelere plek kunnen laten uitvoeren. Ook kunnen werkgevers koele dranken aanbieden. 

Voer een tropenrooster in

Als de warmte op de werkplek moeilijk of niet te beperken is, zouden werkgevers een tropenrooster met aangepaste werktijden, een verkorting van de werktijd en extra pauzes kunnen invoeren. Werknemers zelf kunnen kiezen voor luchtige kleding. Verder is het belangrijk veel te drinken en ervoor te zorgen dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft.

Vermijd op kantoor werken bij direct invallend zonlicht

Zonlicht zorgt voor extra warmteontwikkeling. Bovendien kan het leiden tot verblinding en beeldschermwerk verstoren. Om werknemers zoveel mogelijk tegen warmte te beschermen, kunnen werkgevers proberen de aanschaf van het aantal warmteproducerende apparaten te beperken en zulke apparaten zoveel mogelijk uit te zetten en te isoleren. Om beter voorbereid te zijn op periodes van warmte, kunnen bedrijven onder meer het gebouw goed isoleren, goede airco's aanschaffen en zonwerend glas laten plaatsen. Ventileer verder goed, gebruik ledverlichting in plaats van gloeilampen, gebruik zonwering en maak platte daken nat.

Pas op bij werken in de zon

Werknemers die in de buitenlucht werken, zoals tuinmannen en bouwvakkers, hebben niet alleen te maken met een eventuele verstoring van de warmtebalans, maar ook schadelijke uv-straling van de zon. Zij zouden zich om de twee uur goed in moeten smeren. Werken zonder hoofdbescherming kan bovendien leiden tot een zonnesteek.

actueel
26-04-2018 13:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...