Hoe zorg je voor werkelijke beleving en waarneming?

De continue zucht naar nieuwe items leidt tot een zogeheten ‘verdingde wereld’. Dit oordeelde Iris Bakker onlangs tijdens een lezing over productiviteit en integrale belevingskwaliteit. Volgens de belevingskwaliteit-expert springen we elke dag van trend naar trend. ,,En dat is best wel lastig, want in de ‘verdingde wereld’ missen we de essentie van actieve deelname aan het proces. Als je die bezieling wel hebt, is dat de kern van je belevingskwaliteit.’’

Bakker deed deze uitspraken tijdens het VSR Event in Driebergen. ,,Beleving, het lijkt tegenwoordig haast een toverwoord bij aanbestedingen in de schoonmaak. Kortom, hoe kun je er nou echt voorkomen dat je ontevreden klanten hebt, zelfs als je een ruimte tot in de puntjes hebt schoongemaakt? We zien een passieve beschouwing van stilstand. En daarom raken we verveeld en hebben we een dikke laag van comfort nodig. We leven in een gesystematiseerde wereld waarin het gebouw eigenlijk geworden is tot een façade waarin de essentie van die werkprocessen verhuld is in een dikke laag comfort.’’ De kunst is dus hoe je er voor zorgt dat je werkprocessen het beste faciliteert. Bakker: ,,Je ziet dat de mens eigenlijk door een nare schoolopleiding gevormd wordt met een IQ. Alle aandacht van werkprocessen en ook onderwijs gaat naar het IQ. Terwijl we in ons werk een aantal talenten hebben die we evenveel gebruiken. Een hele belangrijke is het Spiritueel Quotiënt, het SQ. Dat stuurt eigenlijk al onze competenties aan en bepaalt wat we gaan doen. En het Emotioneel Quotiënt is veel belangrijker dan bijvoorbeeld het IQ, als je kijkt naar carrière of het aantal vrienden dat we hebben. En dan is er nog het Fysiek Quotiënt (FQ). Als je alleen al ziet hoeveel jonge mensen er zijn met een burn-out of depressie. Het is belangrijk om ons lichaam beter te gaan voelen.’’ Vertaald naar een onderneming betekent het dat we volgens Bakker dingen moeten doen die we leuk vinden en waar ons hart ligt. ,,Dan draagt het bij aan ons geluk, zoals is aangetoond in heel veel psychologisch onderzoek. Op die manier kan werk bijdragen aan geluk, of ‘succes’ zoals het binnen organisaties wordt genoemd. Als je van bezieling uit gaat, ben je kortom veel productiever. Juist als je de vrijheid geeft aan die open mind, vrij kunnen denken en ruimte geven aan elkaar, dan haal je de grootste creativiteit en innovatieve ideeën uit een groep en kom je tot de grootste hoogtes.’’ Blijft de vraag over hoe je er voor kunt zorgen dat de belevingskwaliteit van een ruimte omhoog gaat. ,,Belevingskwaliteit gaat om heel ondefinieerbare begrippen. En hoe krijg je daar nou grip op? Het bleef tot nu toe altijd hangen bij ‘ik vind het mooi of lelijk of niets’. Daar kun je geen discussie over voeren. Dus je moet die discussies anders voeren. Dat geld ook bij schoonmaakbedrijven. Je kunt zeggen dat je de zaken keurig op orde hebt. Het reinheidsniveau kan niet beter en toch is het geen garantie dat de klant ongelooflijk tevreden is.’’ ‘Maar hoe doe je dat dan?’, vroeg Bakker zich hardop af. ,,Onze omgeving, en daarmee dus ook het reinheidsniveau, nemen we waar met onze zintuigen. Dan is het dus handig om daar naar te kijken. Het gaat dan om de twaalf zintuigen van Rudolf Steiner: voelen, geur, smaak, zicht, tast, balans, beweging, vitaliteit, horen, betekenis, herkennen en identiteit. Ze zijn allemaal onderling verbonden. Met deze twaalf zintuigen ervaren we de wereld als totaliteit. Als we hier dus op kunnen sturen, kunnen we ook sturen op belevingskwaliteit.’’  

Beleving
10-01-2018 10:01

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...