Hof: Geen inzage in bonnetjes Europarlementariërs

Het Europees Parlement mag weigeren inzage te geven in documenten over de onkosten van Europarlementariërs. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie in een zaak die drie jaar geleden werd aangespannen door een groep journalisten uit alle 28 EU-landen.  

De journalisten deden in 2015 in eigen land wob-verzoeken om de bonnetjes en declaraties van Europarlementariërs in te zien. Die werden afgewezen vanwege privacybescherming. Ook zou het te veel werk zijn om in de vier miljoen opgevraagde stukken al die gegevens weg te lakken.
Het Hof gaat daar in mee: de opgevraagde documenten bevatten inderdaad persoonlijke gegevens en zijn daarom terecht geweigerd. De journalisten hebben bovendien niet hardgemaakt waarom de stukken zouden moeten worden overgedragen, aldus de rechters in Luxemburg.
Europarlementariërs ontvangen naast hun jaarsalaris van ongeveer 100.000 euro ook elke maand zo'n 4400 euro onkostenvergoeding voor onder meer reis- en kantoorkosten, medewerkers en algemene onkosten. Ze zijn niet verplicht daarover verantwoording af te leggen.
Van de 26 Nederlandse Europarlementariërs laten de meesten hun onkostenvergoedingen overigens wel controleren. Zij reageren dan ook geschokt op de uitspraak. Dennis de Jong (SP) noemt de uitspraak 'volkomen onjuist'. „Het argument waarop het Hof het verzoek om openheid heeft afgewezen, het recht op bescherming van privédata, houdt geen rekening met de publieke functie die volksvertegenwoordigers innemen. Zij gebruiken belastinggeld en moeten laten zien dat zij dat netjes besteden.” De Jong vindt het dan ook een 'klap in het gezicht voor alle burgers. Europarlementariërs zijn volksvertegenwoordigers. Daar hoort bij dat je bonnetjes laat zien'.  

Gerben-Jan Gerbrandy (D66) vindt dat de geloofwaardigheid van het parlement wordt aangetast als de leden zelf niet 'principieel transparant' zijn. Hij pleit voor verplichte publieke verantwoording van de uitgaven. Pogingen om het parlement tot meer transparantie te bewegen, slagen niet of nauwelijks. Lobbywaakhond Transparency International reageert 'enorm teleurgesteld' op het vonnis.

actueel
26-09-2018 13:09

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...