Hofstad trekt 3 miljoen uit voor groenblauwe schoolpleinen

Haagse basisscholen die hun gebouw duurzamer willen maken, kunnen hiervoor vanaf 2019 subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag. Het stadsbestuur stelt drie miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

Schoolbesturen kunnen ook bij de gemeente aankloppen voor het laten aanleggen van zogenoemde 'groenblauwe schoolpleinen'. Dat is een schoolplein dat gedeeltelijk is beplant, waardoor het regenwater makkelijker wordt afgevoerd naar de bodem.Den Haag heeft, net zoals veel andere gemeenten, de ambitie om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Met de subsidie moeten scholen worden gestimuleerd om hun gebouwen energiezuiniger te maken. Schoolbesturen die gebruik maken van de regeling kunnen bovendien maximaal 2000 euro krijgen voor het laten ontwerpen van een groenblauw schoolplein.   

actueel
08-02-2019 13:02

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...