Honderden militairen slapen in hotels

Honderden militairen kunnen niet meer overnachten op hun thuisbasis in Huis ter Heide. De conditie van veel barakken op het terrein is zo slecht, dat de manschappen onderdak krijgen in hotels. De acute situatie zadelt Defensie op met een grote kostenpost.  

Van de tien gebouwen op kamp Walaardt Sacré zijn er nog slechts twee geschikt om mensen in te laten overnachten. In alle andere slaapgebouwen laat de hygiëne sterk te wensen over, zijn kamers sterk verouderd of is de brandveiligheid niet op orde. Door alle mankementen zijn zo’n tweehonderd militairen deze en vorige week in allerijl vanuit de gebouwen vertrokken. Zij troffen begin vorige week een brief aan met de mededeling dat hun slaapplek afgekeurd is en zijn ook tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de acute situatie. 
Enkele van de gebouwen blijken zo versleten dat ze vermoedelijk volledig vervangen moeten worden door nieuwbouw. Andere ruimtes voldoen niet meer aan de moderne eisen, hebben nieuwe leidingen en tegelwerk nodig en kampen ook met ongedierte.  

De militairen bivakkeren noodgedwongen in hotels in Zeist en omliggende gemeenten, omdat ook op Defensieterreinen in Amersfoort en Soesterberg geen plek is voor extra opvang. Hun situatie met huisvesting buiten het kamp duurt zeker enkele maanden en mogelijk zelfs jaren. Van hogerhand is per direct besloten dat overnachten met de huidige staat van de gebouwen onverantwoord is. De situatie zorgt voor een grote kostenpost. Hoe hoog die kosten oplopen kon afgelopen dagen niemand bij het Ministerie van Defensie vertellen.

actueel
30-10-2018 12:10

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...