Hulp om de kwaliteit van eten en drinken te verbeteren

In de Nederlandse zorg worden elke dag meer dan één miljoen consumpties gebruikt. Dat gebeurt door cliënten, patiënten, bewoners, personeel en bezoekers. De totale omzet aan eten en drinken in de zorginstellingen bedraagt ruim een miljard euro. In het programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ krijgen deelnemende zorgorganisaties de handreikingen om binnen een jaar hun maaltijden flink te verbeteren.

En dat tegen lagere kosten, met minder verspilling en met een groter aandeel inkoop van duurzame producten. Het programma, ontwikkeld door Diverzio, bestaat uit vijf masterclasses waarbij de integrale aanpak van de keten van bron tot bord centraal staat. Deelnemers leren over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Hierbij staat inspiratie, motivatie en het delen van kennis en ervaringen centraal.

Met behulp van een dashboard en persoonlijke begeleiding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld. Eerdere ervaringen van ongeveer honderd zorginstellingen laten zien dat de aanpak van Diverzio werkt. Zo wordt voor een gemiddelde instelling met vierhonderd cliënten, na deelname aan het programma, de maaltijd gewaardeerd met een 8 of hoger. Daarnaast is er vijftien procent minder verspilling, een kostenbesparing van zo’n 50.000 euro en 25 procent duurzame inkoop.

Deze resultaten hebben weer maatschappelijke effecten tot gevolg en dragen onder andere bij aan een hogere levensverwachting van cliënten, verbeterde gezondheid en welbevinden en een vermindering van het aantal ligdagen en het voorkomen of herstellen van ondervoeding. De aandacht voor duurzame en gezonde voeding in zorginstellingen is sowieso groeiende, terwijl tegelijkertijd het belang ervan nog te weinig wordt onderkend. Hier liggen kansen van Diverzio om de norm te verleggen wat betreft gezonde maaltijden in zorginstellingen.

Diagnose Voeding & Gezondheid en Diverzio hebben daarom de handen ineengeslagen om de opschaling van honderd naar tweehonderd zorgorganisaties te realiseren. Koen Nouws Keij, directeur Diverzio: ,,Onze droom en ambitie is nu om tweehonderd zorgorganisaties te helpen de kwaliteit van het eten en drinken te verbeteren. Als dat lukt, gaat er echt iets veranderen in Nederland. We houden voor ogen voor wie we het doen: kwetsbare groepen, die vaak zelf de keuze niet hebben. Voor hen is vers, gezond, duurzaam en lekker eten van levensbelang.’’

actueel
27-02-2018 16:02

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...