Hulp om de kwaliteit van eten en drinken te verbeteren

In de Nederlandse zorg worden elke dag meer dan één miljoen consumpties gebruikt. Dat gebeurt door cliënten, patiënten, bewoners, personeel en bezoekers. De totale omzet aan eten en drinken in de zorginstellingen bedraagt ruim een miljard euro. In het programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ krijgen deelnemende zorgorganisaties de handreikingen om binnen een jaar hun maaltijden flink te verbeteren.

En dat tegen lagere kosten, met minder verspilling en met een groter aandeel inkoop van duurzame producten. Het programma, ontwikkeld door Diverzio, bestaat uit vijf masterclasses waarbij de integrale aanpak van de keten van bron tot bord centraal staat. Deelnemers leren over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Hierbij staat inspiratie, motivatie en het delen van kennis en ervaringen centraal.

Met behulp van een dashboard en persoonlijke begeleiding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld. Eerdere ervaringen van ongeveer honderd zorginstellingen laten zien dat de aanpak van Diverzio werkt. Zo wordt voor een gemiddelde instelling met vierhonderd cliënten, na deelname aan het programma, de maaltijd gewaardeerd met een 8 of hoger. Daarnaast is er vijftien procent minder verspilling, een kostenbesparing van zo’n 50.000 euro en 25 procent duurzame inkoop.

Deze resultaten hebben weer maatschappelijke effecten tot gevolg en dragen onder andere bij aan een hogere levensverwachting van cliënten, verbeterde gezondheid en welbevinden en een vermindering van het aantal ligdagen en het voorkomen of herstellen van ondervoeding. De aandacht voor duurzame en gezonde voeding in zorginstellingen is sowieso groeiende, terwijl tegelijkertijd het belang ervan nog te weinig wordt onderkend. Hier liggen kansen van Diverzio om de norm te verleggen wat betreft gezonde maaltijden in zorginstellingen.

Diagnose Voeding & Gezondheid en Diverzio hebben daarom de handen ineengeslagen om de opschaling van honderd naar tweehonderd zorgorganisaties te realiseren. Koen Nouws Keij, directeur Diverzio: ,,Onze droom en ambitie is nu om tweehonderd zorgorganisaties te helpen de kwaliteit van het eten en drinken te verbeteren. Als dat lukt, gaat er echt iets veranderen in Nederland. We houden voor ogen voor wie we het doen: kwetsbare groepen, die vaak zelf de keuze niet hebben. Voor hen is vers, gezond, duurzaam en lekker eten van levensbelang.’’

actueel
27-02-2018 16:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...