Industrie moet plannen energie-efficiency beter benutten

Tenzij de industrie, financiers en technologieleveranciers de juiste financieringsconstructies opzetten, kunnen de plannen voor energie-efficiency in de industrie nauwelijks worden verzilverd. Dit staat in een recent rapport Onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects. In Nederland liggen plannen met een totale investeringsomvang van € 2,2 miljard. Deze investering leidt omgerekend tot een emissiereductie van maar liefst 13 miljoen ton CO2.

Onderzoekers analyseerden de voorgenomen energiemaatregelen voor de periode 2017 tot 2020 - van ongeveer duizend bedrijven. Ze concluderen dat de helft van deze investeringen onzeker is of niet wordt uitgevoerd. Dit komt door gebrek aan investeringsruimte, handhaving, regie, kennis of passende financieringsconstructies. Door de onbenutte investeringen blijven veel kansen liggen. Onder meer om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Industriële energie-efficiency is volgens de onderzoekers zeer rendabel. Zo hebben de voorgenomen energiemaatregelen viermaal meer effect dan een groot offshore windpark - op het verminderen van fossiel energie verbruik per euro offshore wind. Daarnaast biedt de investeringsomvang van € 2,2 miljard economische kansen. Niet alleen voor de industrie. Financiers vinden een interessante belegging, technologieleveranciers een grote afzetmarkt.

In het rapport staan aanbevelingen waardoor de industrie de besparingen wel kan realiseren. Om te beginnen adviseren de onderzoekers andere  financieringsinstrumenten in te zetten voor de technologieleveranciers om het marktpotentieel aan besparingsmaatregelen te vergroten. Een mogelijkheid is een fonds op te richten om projecten gebundeld te financieren. Hiervoor zou een uniforme methodiek ontwikkeld moeten worden door de industrie, institutionele beleggers en technologiebedrijven. Zo’n platform brengt de vraag van de industrie en het aanbod van financierders en technologieleveranciers samen.

Ten tweede kan de industrie haar verplichtingen nakomen, door energy efficiency projecten uit te besteden aan Energy Service Companies (ESCO’s). Deze bedrijven, voornamelijk in Italië uitgegroeid tot sector, zijn al tien jaar succesvol met projectontwikkeling, financiering en energieprestatiecontracten voor industriële  bedrijven. Met ESCo’s drukken investeringen niet op de balans van deze bedrijven. De onderzoekers adviseren ook dat de overheid de wet milieubeheer beter moet handhaven en prioriteit moet geven aan implementatie van het ISO 50001 energie management systeem.

actueel
16-05-2018 14:05

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...