Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar wordt de wet uitgebreid met een actieve informatieplicht.  

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.
Bedrijven die vallen onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht, dienen uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Daarna is dat om de vier jaar.
Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijsten (EML) gebruikt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 eLoket van RVO.nl beschikbaar.

actueel
08-10-2018 08:10

Best bekeken

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...

Levering aan Bronovo Ziekenhuis

Capelle a/d IJsselHet Haagse ziekenhuis Bronovo kiest ook voor de komende jaren voor Nederlands grootse onafhankelijke specialist in documentoplossingen en afdrukapparatuur; te weten Veenman. De bestaande overeenkomst wordt uitgebreid met managed printservices en ondersteuning op het gebied van ...