Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar wordt de wet uitgebreid met een actieve informatieplicht.  

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.
Bedrijven die vallen onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht, dienen uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Daarna is dat om de vier jaar.
Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijsten (EML) gebruikt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 eLoket van RVO.nl beschikbaar.

actueel
08-10-2018 08:10

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...