Inkjet printer vervangt laserprinter

Er bestaan nog steeds veel misvattingen over de laserafdruktechnologie in Europa, maar de verwachtingen op het gebied van milieu, kosten en prestaties blijven groeien. En dit biedt nieuwe mogelijkheden voor inkjet

Slechts enkele maanden nadat Epson aankondigde te blijven investeren in de zakelijke inkjettechnologie, blijkt uit onderzoek dat 74 procent van de Europese bedrijven voor inkjet kiest. Het onderzoek, dat online is uitgevoerd door Epson Europe en Coleman Parkes, heeft de meningen verzameld van meer dan achtduizend professionals in 21 Europese landen, waaronder Nederland.

Op basis van onafhankelijk geverifieerde feiten over de prestaties van de zakelijke inkjet- versus de lasertechnologie, werd aan respondenten een aantal vragen in de vorm ‘waar/onwaar’ voorgelegd om hun kennis te testen. Er blijken nog steeds veel oude misvattingen te bestaan over welke technologie beter presteert, met name op het gebied van afval en productiviteit. Slechts zeven procent van de respondenten wist bijvoorbeeld dat zakelijke inkjetprinters beter presteren op alle vijf gebieden die zijn getest: afval, productiviteit, snelheid, CO2-uitstoot en stroomverbruik.

Rik van Zantwijk, Head of Business Sales Benelux bij Epson Europe, zegt: ,,Laserprinters zijn heel lang dominant geweest op de markt voor zakelijk afdrukken, maar gebruikers zijn op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief, met lagere kosten en hogere snelheden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we maar op één manier aan deze verwachtingen konden voldoen: de vooruitgang die we met inkjettechnologie hadden geboekt op het gebied van industrieel afdrukken, waar productiviteit en kwaliteit van cruciaal belang zijn, toepassen in de zakelijke markt.’’

actueel
07-03-2018 08:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...