Inkoopsucces onder de loep genomen

Zeshonderd junior- en senior managers uit voornamelijk Nederland kregen onlangs een vragenlijst voorgelegd. Hierin werd onder meer gevraagd naar de vaardigheden die leiden tot inkoopsucces. Dit werd gedaan aan de hand van negen niveaus van doelstellingen in inkoop & supply chain management. Het Europese onderzoek werd gedaan door PERFECT (Purchasing Education Research for European Competence Transfer).

Doel van het onderzoek was het in lijn brengen van de leerdoelen bij hogere beroepsopleidingen met de praktijk bij organisaties. Een aantal belangrijke uitkomsten:

-      Er worden veertien inkoopvaardigheden benoemd die tot inkoopsucces leiden. Belangrijkste conclusie is dat de top 10 vaardigheden voor de drie functies worden gedomineerd door de soft skills, zoals eerlijkheid, loyaliteit, pro-activiteit, probleemoplossend vermogen en klantgerichtheid. Specifiek voor de functie managers geldt daarnaast dat ervaring en kennis worden genoemd als succesfactoren.
-      Inkoopprofessionals zijn ambivalent daar waar het gaat om kwaliteit en kosten. Enerzijds geven inkoopprofessionals aan dat de belangrijkste doelstelling niet op kosten, maar op kwaliteit moet liggen. Anderzijds geven de professionals aan beter te zijn in het reduceren van kosten dan in het verbeteren van kwaliteit.
-      Kennis en vaardigheden op het gebied van e-procurementsystemen hebben volgens het onderzoek nauwelijks invloed op inkoopresultaten. De volgende twee e-procurementvaardigheden worden genoemd in het onderzoek: 1. Procurement ICT-systemen/e-procurementapplicaties (het beschikken over kennis van de werking van e-procurementsystemen) en 2. Automation (werken aan de automatisering van inkoopprocessen).
-      De vaardigheid ‘kennis van de werking van e-procurementsystemen’ heeft een positieve invloed op de leverancierstevredenheid.
-      De vaardigheid ‘werken aan automatisering van de inkoopprocessen’ heeft een positieve invloed op het veiligstellen van een tijdige levering.

 Algemene conclusie is dat universiteiten voor wat betreft hun inkoop en supply-managementopleidingen en cursussen prima boekkennis (know-what) en theorie (know-why) aanbieden. De combinatie van ervaring en persoonlijke vaardigheden (know-how) komt echter nauwelijks in de huidige opleidingen naar voren. Advies van PERFECT is dan ook om de academische programma’s, modules en cursussen op dit punt aan te passen.

actueel
20-12-2017 10:12

Best bekeken

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...

Boei uw gebouwen met nieuwe inspectiemethode

Kent u RgdBOEI® al? Dit is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. RgdBOEI® integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid en energieprestatie, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Een uitkomst voor de ...