Inkopen bij de overheid specialistisch vak

Om de opleidingsbehoefte bij aanbestedende diensten te onderzoek en het opleidingsaanbod voor inkoop in de publieke sector in kaart te brengen, is er onlangs een onderzoek gestart. Ruim twintig verschillende overheidsorganisaties zijn geselecteerd, die worden benaderd voor een interview.

Het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo, krijgt van overheden te horen dat het moeilijk is om goede mensen te vinden voor inkoopfuncties. Het aantal vacatures is onverminderd groot. Vooral de functies die meer ervaring vereisen, blijken moeilijk in te vullen.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop deze organisaties hun inkoopfuncties invullen. Maar ook hoe zij de loopbaanontwikkeling van hun inkoopmedewerkers vormgeven en wat een inkoper volgens hen nodig heeft aan kennis en competenties. Op deze manier wil PIANOo een beeld krijgen van de vraag naar en het aanbod van inkoopopleidingen voor de publieke sector.

actueel
09-04-2018 11:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...