Inkopen bij de overheid specialistisch vak

Om de opleidingsbehoefte bij aanbestedende diensten te onderzoek en het opleidingsaanbod voor inkoop in de publieke sector in kaart te brengen, is er onlangs een onderzoek gestart. Ruim twintig verschillende overheidsorganisaties zijn geselecteerd, die worden benaderd voor een interview.

Het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo, krijgt van overheden te horen dat het moeilijk is om goede mensen te vinden voor inkoopfuncties. Het aantal vacatures is onverminderd groot. Vooral de functies die meer ervaring vereisen, blijken moeilijk in te vullen.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop deze organisaties hun inkoopfuncties invullen. Maar ook hoe zij de loopbaanontwikkeling van hun inkoopmedewerkers vormgeven en wat een inkoper volgens hen nodig heeft aan kennis en competenties. Op deze manier wil PIANOo een beeld krijgen van de vraag naar en het aanbod van inkoopopleidingen voor de publieke sector.

actueel
09-04-2018 11:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...