Inkopen bij de overheid specialistisch vak

Om de opleidingsbehoefte bij aanbestedende diensten te onderzoek en het opleidingsaanbod voor inkoop in de publieke sector in kaart te brengen, is er onlangs een onderzoek gestart. Ruim twintig verschillende overheidsorganisaties zijn geselecteerd, die worden benaderd voor een interview.

Het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo, krijgt van overheden te horen dat het moeilijk is om goede mensen te vinden voor inkoopfuncties. Het aantal vacatures is onverminderd groot. Vooral de functies die meer ervaring vereisen, blijken moeilijk in te vullen.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop deze organisaties hun inkoopfuncties invullen. Maar ook hoe zij de loopbaanontwikkeling van hun inkoopmedewerkers vormgeven en wat een inkoper volgens hen nodig heeft aan kennis en competenties. Op deze manier wil PIANOo een beeld krijgen van de vraag naar en het aanbod van inkoopopleidingen voor de publieke sector.

actueel
09-04-2018 11:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...