Inkopers gebaat bij proceskostencalculator

Inkoopplatform Mercateo heeft met behulp van de Hogeschool voor Techniek, Economie en Cultuur in Leipzig een speciale proceskostencalculator ontwikkeld. De gratis online tool moet bedrijven inzicht verschaffen in het besparingspotentieel van hun inkoopproces. Het inkoopplatform denkt dat inkopers hierdoor beter in staat zullen zijn om hun keuzes te onderbouwen.  

De ontwikkelde tool is volgens Supply Chain Magazine gestoeld op onderzoek van de Hogeschool in Leipzig. Daarbij werd bij honderd bedrijven het inkoopproces geanalyseerd en in kaart gebracht hoeveel tijd besteed wordt aan iedere stap in het proces. Er werden zowel grote als kleine bedrijven onder de loep genomen, omdat, volgens de onderzoekers, de inkoopprocesstappen in alle branches vrijwel hetzelfde zijn. Uitgangspunt is dat er drie duidelijk te onderscheiden inkoopprocessen zijn: een niet-gestandaardiseerd proces, een gestandaardiseerd, maar niet gedigitaliseerd proces en een volledig gedigitaliseerd en gestandaardiseerd proces. Met de tool is het mogelijk om de prijskaartjes van deze drie processen met elkaar in verhouding te brengen, doordat inkopers de tijd die ze besteden aan iedere processtap in kosten kunnen uitdrukken. 

actueel
26-11-2018 11:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...