Innoveren om niet ten onder te gaan…

In de huidige innovatiemaatschappij volgt de ene ontwikkeling de andere snel op. Het belang ligt niet meer bij het ontwikkelen tot finaal product of dienst, maar continu testen en verbeteren. Een product of dienst is nooit af. Soms komt een product of dienst niet eens op de markt. Innoveren is daarbij het uitgangspunt.

Ondernemingen moeten innoveren om niet ten onder te gaan. De Engelse uitdrukking ‘innovate or die’ dekt de lading volledig. Verschuivingen in de Fortune 1000-lijst van de afgelopen veertig jaar illustreren het beste de overgang en de impact van deze overgang, of evolutie. In de periode van 1973 tot 1983 gaf slechts 35 procent van de ondernemingen zijn positie prijs. In de periode van 2003 tot 2013 steeg dit percentage tot zeventig procent.

Om organisaties overeind te houden, moeten CEO’s ze omvormen tot disruptieve innovatiemachines. Met ‘innovate or die’ in het achterhoofd zijn CEO’s van grote(re) organisaties zich bewust van de druk die deze nieuwe ontwikkelingen geeft. Het karakter van de innovatiemaatschappij staat in sommige gevallen ver van het traditionele karakter van hun organisaties. Diezelfde innovatiemaatschappij kijkt anders naar en denkt anders over strategieën, kantoren, kantoorontwerpen en regels voor investeringen in kantoormeubilair en kantoorontwerp.

Beslissingen over de werkplek zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de onderneming. CEO’s blijven zo’n drie tot vijf jaar in functie. Zij worden vervangen wanneer de behoeften van een organisatie veranderen. De genomen beslissingen in die periode werken door in de periode daarna. Doorvoeren van cultuurveranderingen neemt een langere periode in beslag en investeringen in bijvoorbeeld de werkplek moeten tien tot twintig jaar meegaan. Dit vraagt een visionair karakter en een holistische benadering op werkplek, huisvesting en mobiliteit van organisatie en medewerkers.

De vraag is wat een medewerker over tien of twintig jaar van een organisatie vereist. Hoe is de relatie en op welk niveau is er (nog) sprake van betrokkenheid?

actueel
02-05-2018 16:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...