Innoveren om niet ten onder te gaan…

In de huidige innovatiemaatschappij volgt de ene ontwikkeling de andere snel op. Het belang ligt niet meer bij het ontwikkelen tot finaal product of dienst, maar continu testen en verbeteren. Een product of dienst is nooit af. Soms komt een product of dienst niet eens op de markt. Innoveren is daarbij het uitgangspunt.

Ondernemingen moeten innoveren om niet ten onder te gaan. De Engelse uitdrukking ‘innovate or die’ dekt de lading volledig. Verschuivingen in de Fortune 1000-lijst van de afgelopen veertig jaar illustreren het beste de overgang en de impact van deze overgang, of evolutie. In de periode van 1973 tot 1983 gaf slechts 35 procent van de ondernemingen zijn positie prijs. In de periode van 2003 tot 2013 steeg dit percentage tot zeventig procent.

Om organisaties overeind te houden, moeten CEO’s ze omvormen tot disruptieve innovatiemachines. Met ‘innovate or die’ in het achterhoofd zijn CEO’s van grote(re) organisaties zich bewust van de druk die deze nieuwe ontwikkelingen geeft. Het karakter van de innovatiemaatschappij staat in sommige gevallen ver van het traditionele karakter van hun organisaties. Diezelfde innovatiemaatschappij kijkt anders naar en denkt anders over strategieën, kantoren, kantoorontwerpen en regels voor investeringen in kantoormeubilair en kantoorontwerp.

Beslissingen over de werkplek zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de onderneming. CEO’s blijven zo’n drie tot vijf jaar in functie. Zij worden vervangen wanneer de behoeften van een organisatie veranderen. De genomen beslissingen in die periode werken door in de periode daarna. Doorvoeren van cultuurveranderingen neemt een langere periode in beslag en investeringen in bijvoorbeeld de werkplek moeten tien tot twintig jaar meegaan. Dit vraagt een visionair karakter en een holistische benadering op werkplek, huisvesting en mobiliteit van organisatie en medewerkers.

De vraag is wat een medewerker over tien of twintig jaar van een organisatie vereist. Hoe is de relatie en op welk niveau is er (nog) sprake van betrokkenheid?

actueel
02-05-2018 16:05

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...