IoT in de zorg is zeker geen speeltje

,,Eén van de grootse voordelen van IoT, die zorgprofessionals tot nu toe ervaren, is de mogelijkheid om medische apparatuur via sensoren te monitoren en te onderhouden. IoT in de zorg is zeker geen speeltje. Zo verandert voorraadbeheer de manier waarop ziekenhuizen functioneren en met hun apparatuur omgaan.’’

Aan het woord is Bert Leegwater, Country Manager Nederland bij Aruba. Het bedrijf deed onderzoek naar de voordelen die Internet of Things biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplegend personeel dat via een mobile device toegang tot röntgengegevens, of patiënten die uitgerust zijn met real-time locatiesystemen. Leegwater: ,,Stel dat iedere verpleegster in de gehele wereld tijdens haar dienst slechts vijf minuten tijd bespaart. Dat zou een enorme positieve impact hebben op de efficiency, kosten en de zorgkwaliteit. Op die manier kunnen ziekenhuizen hun middelen veel beter benutten.’’ IoT biedt de zorgsector volgens Aruba enorme kansen. Het Medisch Spectrum Twente is een goed voorbeeld, aldus Leegwater. ,,Het is een ziekenhuis, maar wil dezelfde maatstaf hanteren als een hotel. Iedere patiënt heeft een eigen kamer met badkamer, krijgt een iPad bij intake en kan daarmee eten bestellen op ieder moment dat ze willen, bellen met vrienden en familie en de voortgang van hun behandeling bekijken op de tablet.’’ Volgens Leegwater beseffen leiders in de zorgsector dat IoT kosten bespaart met goedkopere alternatieven voor kostbare, traditionele apparatuur. Verder verbetert de verbinding van apparatuur met netwerken de toegankelijkheid en vergroot het de nauwkeurigheid van het verzamelen en analyseren van data. Een andere manier waarop IoT de zorg voor patiënten in ziekenhuizen verandert, is het monitoren van apparatuur. Machines die niet goed functioneren, melden dit via IoT zelfstandig aan engineers. Ze worden dan direct gerepareerd, zodat behandelingen minimaal verstoord worden. Sensoren worden ook ingezet om de temperatuur in laboratoria, koelkasten en op afdelingen te monitoren. Hierdoor kunnen medewerkers eenvoudig de temperatuur voor het gehele gebouw regelen. IoT maakt het managen van ziekenhuizen eenvoudiger, maar draagt ook bij aan betere patiëntenzorg. Zo ontvangen patiënten met geïmplanteerde monitorsystemen voor glucose hun gegevens op vaste momenten via hun telefoon. hebben gehad. Om te voorkomen dat de angst voor beveiligingsrisico’s een schaduw over de groei en innovatie van IoT De veiligheidsrisico’s, ook voor de data in ziekenhuizen, blijft een hobbel die moet worden genomen. Hier is overigens wel wat aan te doen. Ziekenhuizen die netwerk monitoring gebruiken om gegevens van alle netwerkapparatuur te verzamelen, kunnen verschillende gebruikers op meerdere niveaus gecontroleerd toegang verlenen. Zo waarborgen ze dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen. Op die manier hebben organisaties ook real-time inzicht in de activiteiten van apparatuur en eventuele risico’s.  

actueel
09-02-2018 13:02

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...