IoT inpassen binnen MVO

Het IoT-standaardisatielandschap is heel complex. Veel organisaties werken al aan standaarden voor Internet of Things, maar dan elk vanuit hun eigen perspectief en businesscase. Om de voordelen van IoT te kunnen benutten, zijn crossplatforms tussen sectoren nodig. Dit vereist niet alleen meer samenwerking tussen marktpartijen maar ook tussen de standaardisatie-organisaties.

 Vorig jaar heeft NEN onderzoek gedaan naar marktontwikkelingen op het gebied van IoT. De conclusie was dat ‘Internet der Dingen’ veel kansen biedt voor nieuwe toepassingen in vrijwel alle sectoren en dat er al veel standaarden zijn ontwikkeld. Maar deze standaarden zijn niet toepasbaar in verschillende sectoren en dus ontbreekt het aan interoperabiliteit. Consulent Vlora Rexhepi vertelt: ,,IoT is echt een heel interessant thema en op dit moment echt een hype. Maar het bedrijfsleven, en ook NEN, is gewend om in sectoren te denken. Dit onderwerp vereist echter een heel andere mindset.’’ Wil je alles met elkaar laten communiceren, dan moet je volgens Rexhepi samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen. ,,Nu is het zo dat binnen sectoren fantastische oplossingen worden bedacht. Bijvoorbeeld de slimme meters en thermostaten in huizen of op afstand de lampen in huis bedienen. Deze toepassingen leveren energiebesparing op en zijn dus beter voor het milieu. Maar nog vaak zijn de IoT-oplossingen niet schaalbaar of toepasbaar elders. Op dit moment moet per case bekeken worden welke techniek het beste past.’' Omdat er zoveel verschillende technologieën zijn, die niet met elkaar kunnen samenwerken, is er vanuit NEN een platform opgericht. Rexhepi: ,,Hiermee willen we in kaart brengen wat de standaardisatie-organisaties, consortia en organisaties als ISO, IEC, ETSI, CEN/CENELEC of IIC, al hebben op het gebied van IoT-standaarden. Als we dit weten, kunnen we gaan oproepen om meer samen te werken. In 2016 waren er internationaal ook al initiatieven om samenwerking te zoeken. Er zijn op dit moment veel start-ups die snel willen beginnen en dus op zoek zijn naar IoT-standaarden.’’ Het platform moet een kenniscentrum op het gebied van IoT-standaarden worden. Bezoekers moeten hier de laatste relevante ontwikkelingen en behoeften van Nederlandse, maar ook internationale organisaties en consortia kunnen zien. Doel van het platform is interoperabiliteit en toepassingen van IoT-standaarden bevorderen. ,,We proberen de Nederlandse inbreng te coördineren richting de Europese en internationale normalisatie-activiteiten op het gebied van IoT’’, verklaar Rexhepi. ,,Want uiteindelijk worden IoT-standaarden internationale standaarden en geen nationale. Als we alles inzichtelijk hebben gemaakt, zijn we al een heel eind.’

Internet of Things
04-01-2018 10:01

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...