Jetdrogers blijven bacterienesten

Uit een nieuwe praktijkstudie van ETS blijkt wederom dat er aanzienlijk minder bacteriële besmetting is in toiletruimten wanneer ze voor het drogen van de handen uitgerust zijn met papieren handdoeken in plaats van dat er jetdrogers worden gebruikt. 

Het onderzoek vond plaats in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk en onderzocht in welke mate besmetting van de omgeving in toiletruimten in ziekenhuizen door potentiële bacteriële pathogenen verschilt afhankelijk van de handdroogmethode. Professor Mark Wilcox van de Universiteit van Leeds concludeert dat antibioticaresistente bacteriën vaker werden gedetecteerd in toiletruimten wanneer jetdrogers in gebruik waren.
De studie vergeleek per ziekenhuis twee toiletruimten. Daarbij had elke toiletruimte dispensers voor papieren handdoeken en jethanddrogers maar was er op elk moment maar een droogmethode beschikbaar voor gebruik. Elke toiletruimte werd bezocht door patiënten, bezoekers en personeel. De proefopzet was een kruisproef (crossover) en vergeleek besmettingsniveaus in elke toiletruimte gedurende een periode van twaalf weken. Tijdens de studie werden in totaal 120 monsternamesessies uitgevoerd in elk van de drie ziekenhuizen. In het algemeen was de bacteriële besmetting lager in toiletruimten waar papieren handdoeken werden gebruikt (PH) dan in die waar jetdrogers werden gebruikt (JD). Op alle drie de locaties was het totale aantal teruggevonden bacteriën op het JD-buitenoppervlak aanzienlijk hoger dan op de PH-dispenser.
ETS is de Europese branchevereniging voor de tissuepapierindustrie, dus helemaal objectief is het onderzoek niet. De onafhankelijke studie werd uitgevoerd in 2017 en ondersteund met een subsidie van ETS, zo meldt Cleantotaal.

actueel
24-10-2018 08:10

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...