Kazernekeuken nog altijd gesloten

De keuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen is al ruim drie maanden gesloten. Daartoe werd begin juni besloten nadat er grote gebreken waren geconstateerd. Sindsdien worden in het restaurant nog wel broodmaaltijden geserveerd, maar warm eten wordt er niet meer gekookt. De militairen op de kazerne moeten zich sindsdien tevreden stellen met magnetronmaaltijden. Een noodkeuken gaat nu dienen als tijdelijke voorziening.  

Leidingen, vloeren en apparatuur voldeden niet aan de eisen die Defensie stelt, zo bleek uit een kritisch rapport van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit over de keukens van Defensie.  Na aandringen van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) wordt er nu een tijdelijke voorziening op de kazerne getroffen. Er komt een noodkeuken van Paresto. Paresto is ook de beheerder van de keuken op de Johannes Postkazerne in Havelte. De keuken op de grootste kazerne in het Noorden is net verbouwd en voldoet wel aan de eisen.
Eigenaaar is de Rijksvastgoeddienst en verbouwingen vallen onder deze rijksdienst. Die werkt aan een advies over het verbeteren van de Defensiekeukens. De laatste jaren is er aan de keuken op het kazerneterrein weinig gebeurd. Dat komt omdat de Johan Willem Frisokazerne lange tijd op de nominatie stond gesloten te worden.
Defensie heeft daarom niet al te veel geïnvesteerd in de panden in Assen. De sluiting is al enige tijd van de baan en nu moet de Rijksvastgoeddienst een inhaalslag maken om de gebouwen op het kazerneterrein aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.

Vloeren
27-09-2018 13:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...