Kengetallen om betrokkenheid in FM te meten

Meer focus en meer activiteiten, om de betrokkenheid te vergroten van facilitaire medewerkers en klanten, hebben uiteindelijk financieel toegevoegde waarde voor een facilitaire dienstverlener. Dit blijkt uit een onderzoek van ISS Nederland. Een hogere tevredenheid onder facilitair medewerkers en de (eind)klant leidt tot hogere marges. Deze marges zijn beduidend minder hoog als de tevredenheid bij één van de groepen lager is.  

Het is dus van belang dat er duidelijkheid is over de betrokkenheid onder de facilitaire medewerkers. En dat de facility manager goed beeld heeft van deze betrokkenheid. Zijn de facilitaire medewerkers tevreden en betrokken? Of zijn de facilitaire medewerkers niet betrokken en gedesillusioneerd in hun leidinggevende of andere aspecten binnen dienstverband? Deze waarderingen van het werk en werkplek hebben direct invloed op de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij is het belang van kengetallen voor betrokkenheid in facility management meteen duidelijk. Om een goed beeld te krijgen van de betrokkenheid van medewerkers, is er een aantal kengetallen dat voor een facility manager relevant is om continu te volgen. Het gaat hierbij om de volgende kengetallen:                                                      -      Medewerkersbetrokkenheid (eNPS of gelijkwaardige waarderingen)                                    -      Verloop onder medewerkers                                                                                      -      Afwezigheid (ziekteverzuim)                                                                                      -      Opleidingsdagen en trainingsdagen                                                                                  -      De kengetallen voor betrokkenheid toegelicht                                                               De Net Promoter Score (NPS) is van belang, omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de relatie tussen medewerker en werkgever. De score geeft de bereidheid tot aanbevelen aan en laat dus zien of een medewerker een ambassadeur is. Het verloop onder medewerkers laat dan weer zien hoeveel medewerkers ontslag hebben genomen. Een duidelijke indicator van ontevredenheid onder medewerkers. Hoe hoger het verloop, des te lager de tevredenheid. Afwezigheid, al dan niet door ziekteverzuim, is een indicator voor het gevoel dat medewerkers hebben. Als de absentie hoog is, dan is duidelijk iets niet in orde. Als laatste is er opleiding en training. Het moge duidelijk zijn dat training en opleiding een belangrijk een onderdeel is in de ontwikkeling van de medewerker en professionalisering van de dienstverlening. Niet alle opleidingen of trainingen hoeven plaats te vinden buiten de werkomgeving. Een training on-the-job van enkele uren kan ook al goed zijn. Al is het alleen maar omdat de nieuwe kennis of vaardigheden meteen toegepast kunnen worden. En het kan de betrokkenheid richting werkgever en werk vergroten, omdat de training of opleiding direct in de werkcontext wordt gegeven.  

actueel
07-06-2018 16:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...