Kengetallen om betrokkenheid in FM te meten

Meer focus en meer activiteiten, om de betrokkenheid te vergroten van facilitaire medewerkers en klanten, hebben uiteindelijk financieel toegevoegde waarde voor een facilitaire dienstverlener. Dit blijkt uit een onderzoek van ISS Nederland. Een hogere tevredenheid onder facilitair medewerkers en de (eind)klant leidt tot hogere marges. Deze marges zijn beduidend minder hoog als de tevredenheid bij één van de groepen lager is.  

Het is dus van belang dat er duidelijkheid is over de betrokkenheid onder de facilitaire medewerkers. En dat de facility manager goed beeld heeft van deze betrokkenheid. Zijn de facilitaire medewerkers tevreden en betrokken? Of zijn de facilitaire medewerkers niet betrokken en gedesillusioneerd in hun leidinggevende of andere aspecten binnen dienstverband? Deze waarderingen van het werk en werkplek hebben direct invloed op de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij is het belang van kengetallen voor betrokkenheid in facility management meteen duidelijk. Om een goed beeld te krijgen van de betrokkenheid van medewerkers, is er een aantal kengetallen dat voor een facility manager relevant is om continu te volgen. Het gaat hierbij om de volgende kengetallen:                                                      -      Medewerkersbetrokkenheid (eNPS of gelijkwaardige waarderingen)                                    -      Verloop onder medewerkers                                                                                      -      Afwezigheid (ziekteverzuim)                                                                                      -      Opleidingsdagen en trainingsdagen                                                                                  -      De kengetallen voor betrokkenheid toegelicht                                                               De Net Promoter Score (NPS) is van belang, omdat het een indicatie geeft van de kwaliteit van de relatie tussen medewerker en werkgever. De score geeft de bereidheid tot aanbevelen aan en laat dus zien of een medewerker een ambassadeur is. Het verloop onder medewerkers laat dan weer zien hoeveel medewerkers ontslag hebben genomen. Een duidelijke indicator van ontevredenheid onder medewerkers. Hoe hoger het verloop, des te lager de tevredenheid. Afwezigheid, al dan niet door ziekteverzuim, is een indicator voor het gevoel dat medewerkers hebben. Als de absentie hoog is, dan is duidelijk iets niet in orde. Als laatste is er opleiding en training. Het moge duidelijk zijn dat training en opleiding een belangrijk een onderdeel is in de ontwikkeling van de medewerker en professionalisering van de dienstverlening. Niet alle opleidingen of trainingen hoeven plaats te vinden buiten de werkomgeving. Een training on-the-job van enkele uren kan ook al goed zijn. Al is het alleen maar omdat de nieuwe kennis of vaardigheden meteen toegepast kunnen worden. En het kan de betrokkenheid richting werkgever en werk vergroten, omdat de training of opleiding direct in de werkcontext wordt gegeven.  

actueel
07-06-2018 16:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...